LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Wysokiej jakości programy staży dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu to efekt pozyskania przez Uczelnię środków finansowych z Unii Europejskiej na ten cel w ramach podziałania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu pn. „Praktyczny logistyk– program staży dla studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu” jest wsparcie studentów i studentek stacjonarnych lat kierunku Logistyka (studia licencjackie, inżynierskie) MWSLiT we Wrocławiu poprzez organizację krajowych płatnych staży.

Efektem projektu będzie wzrost kompetencji istotnych z punktu widzenia rynku pracy. Udział w projekcie przełoży się na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród studentów i absolwentów studiów stacjonarnych. Realizacja projektu umożliwi studentom poznanie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, ukształtowanie nowych kompetencji, możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, a także zdobycie doświadczenia zawodowego. Podjęte działania ułatwią studentom wejście na rynek pracy.

Projekt realizowany będzie od lutego 2018 r. do października 2019 r. Wartość projektu to 730 328,29 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype