LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  
 

 

CELE PROJEKTU

 • wsparcie studentów i studentek stacjonarnych lat kierunku Logistyka (studia licencjackie, inżynierskie) poprzez organizację krajowych płatnych staży
 • zdobycie wiedzy praktycznej, przydatnej na rynku pracy
 • poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego
 • celem staży jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, zdobycie doświadczenia zawodowego

 

EFEKTY DŁUGOFALOWE

Studenci uzyskają dodatkowe efekty kształcenia określone przez pracodawców jako kluczowe wymagania na rynku pracy tj.:

 • zdobycie wiedzy m. in. dot. kluczowych obszarów logistyki, magazynowania i transportu oraz poznania następujących aspektów funkcjonowania zakładu pracy:
  • obszar działalności,
  • struktura organizacyjna,
  • zadania statutowe,
  • system organizacji i zarządzania,
  • zakres zadań i obowiązków,
  • organizacja przepływu dokumentów.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • staże w wymiarze 120 h (min. 20h/tyg.);
 • staże we współpracujących z Uczelnią podmiotach z branży TSL;
 • stypendium stażowe (15,50 zł netto/h), dofinansowanie zakwaterowania (w przypadku zamieszkania ponad 50 km od miejsca odbywania stażu) i dojazdów (transport publiczny), pokrycie kosztów ubezpieczenia i badań lekarskich.

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype