logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Rekrutacja do programy dedykowanych praktyk zawodowych

Rozpoczynamy rekrutację studentów Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu do programu dedykowanych praktyk zawodowych w ramach projekt EDULOG – Edukacja Logistyczna, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Liczba miejsc ograniczona!!!

Wybranych w procesie rekrutacji 10 studentów będzie mogło odbyć praktyki zawodowe specjalnie przygotowane na potrzeby realizacji projektu w pięciu wiodących na Dolnym Śląsku firmach branży transportu, spedycji i logistyki:

Raben Polska Sp. z o.o. Oddział Wrocław

Rhenus Contract Logistics S.A. Bielany Wrocławskie

GEFCO Polska Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie

Wincanton Polska Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Dział Analiz i Rozwoju Wrocław


Żeby wziąć udział w projekcie należy do 30 czerwca 2010 roku złożyć w Biurze Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu osobiście lub za pośrednictwem poczty (list polecony/kurier) następujący zestaw dokumentów:


Dokumenty rekrutacyjne są do pobrania w zakładce Dokumenty 

Kwalifikację prowadzi Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich we współpracy z Biurem Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu pod nadzorem Koordynatora Projektu.
Kwalifikacja prowadzona będzie wśród osób, które spełniają kryteria formalne.

O zakwalifikowaniu do udziału w praktykach decydować będzie rozmowa kwalifikacyjna.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną wpisane na listę główną uczestników. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji z udziału w praktykach zawodowych, uczestnika z listy głównej, w jego miejsce zostanie wpisana osoba z listy rezerwowej (z zachowaniem kolejności zgłoszeń).

Awans z listy rezerwowej jest możliwy, jeżeli czas praktyk zawodowych nie przekroczy 10% ogółu czasu przewidywanego na rzeczone praktyki.

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w praktykach zawodowych zobowiązane będą do wypełnienia deklaracji uczestnictwa oraz akceptacji regulaminu rekrutacji. Brak akceptacji regulaminu lub odmowa wypełnienia deklaracji uczestnictwa będzie skutkować skreśleniem z listy uczestników.

O wynikach procesu rekrutacji zostaną poinformowani tylko uczestnicy zakwalifikowani do udziału w praktykach zawodowych za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu: kariera@msl.com.pl lub przez pracowników Biura Karier Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 071 324 68 42 wewn. 155 lub 071 324 68 49 albo pocztą elektroniczną na adres: kariera@msl.com.pl

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego