logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Seminarium podsumowujące realizację I edycji dedykowanych praktyk studenckich

W poniedziałek 6 grudnia 2010 roku odbyło się seminarium podsumowujące pierwszą edycję programu dedykowanych praktyk studenckich w ramach projektu EDULOG – Edukacja Logistyczna. Zaproszeni do udziału w nim byli przedstawiciele pracodawców oraz studenci, którzy brali udział w praktykach, jak również ci, którzy chcą wziąć udział w praktykach w przyszłym roku.

 

Seminarium rozpoczęło wystąpienie Kanclerza MWSLiT we Wrocławiu, Pana Janusza Pawęska, który przedstawił uczestnikom historię uczelni, jej największe osiągnięcia oraz plany na przyszłość. Rektor MWSLiT we Wrocławiu dr Janusz Zierkiewicz mówił o konieczności zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelnią a dolnośląskim biznesem. Rektorowi wtórował dr Andrzej Kalisz, prezes Związku Pracodawców Dolnego Śląska, który również namawiał studentów do odbywania praktyk i staży. Jego zdaniem są one jedną z najważniejszych przewag konkurencyjnych absolwentów wyższych uczelni poszukujących pracy.

Po przerwie Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Studenckich, Tomasz Styś dokonał podsumowania organizacji pierwszej edycji programu dedykowanych praktyk studenckich z perspektywy współpracy uczelni z pracodawcami i uczestnikami praktyk, zaś Wojciech Zdanowski, kierownik działu analiz i rozwoju MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu – z perspektywy współpracy firm ze studentami. Tę część seminarium zakończyła dyskusja o relacjach pomiędzy uczelnią, pracodawcami i studentami w perspektywie kolejnej edycji praktyk.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego