logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Wyjazd studyjny do Centrum Logistycznego KUEHNE + NAGEL w dniu 14.12.2010r. - relacja opiekuna dydaktycznego dr inż. Tadeusza Popkowskiego

Korzystne położenie Polski w centrum Europy sprawia, że jesteśmy niemal idealnym obszarem lokowania inwestycji, zarówno atrakcyjnym dla przedsiębiorców z Europy Zachodniej jak i Wschodniej. 


W dniu 14 grudnia 2010 roku wraz z grupą młodzieży akademickiej z Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu – w liczbie 5 osób, przebywałem w obiektach jednej z czołowych firm logistycznych w Polsce usytuowanych przy ul. Magazynowej we Wrocławiu, tj. KUEHNE + NAGEL. Firma założona w 1890 roku w Bremie (Niemcy), na rynku polskim obecna od 1991 roku. 


Systematyczny rozwój firmy pozwolił na przekształcenie jej z tradycyjnej międzynarodowej firmy spedycyjnej w wiodącego operatora logistycznego na skalę ogólnoświatową, dostarczającą zintegrowanych rozwiązań dla łańcucha dostaw. Nowoczesne rozwiązania IT oraz najwyższy poziom świadczonych usług logistycznych, stanowią dla obecnych i potencjalnych klientów firmy, gwarancję dobrej współpracy, a tym samym osiągania korzystnych wskaźników ekonomicznych. 


Na uwagę zasługuje fakt bardzo merytorycznego potraktowania studentów ze strony personelu kierowniczego firmy. Spotkaliśmy się z życzliwym przyjęciem, co z całą pewnością przyczyniło się do osiągnięcia zamierzonych celów dydaktycznych i poznawczych. Wymiana opinii, spostrzeżeń oraz intencje zawarte w pytaniach studentów miały charakter bardzo merytoryczny i rzeczowy, co pozwala jednoznacznie pozytywnie ocenić realizację tego elementu projektu, a tym samym celowość organizowania tego typu przedsięwzięć w przyszłości. 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego