logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Zakończenie I semestru

Zakończył się I semestr studiów inżynierskich na kierunku Logistyka>w ramach specjalności: "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw" oraz "Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego" w ramach Projektu " EDULOG - Edukacja Logistyczna" nr projektu POKL. 04.01.01-00- 348/09 wspólfinasowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu, na I semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich zrealizowane zostały następujące zajęcia:

  • Podstawy mechaniki technicznej - wykłady i ćwiczenia;
  • Sieci komputerowe - wykłady i ćwiczenia.
Przedmiotem dofinansowanym w ramach Projektu " EDULOG - Edukacja Logistyczna" dla studentów studiów niestacjonarnych była:
  • Mechanika i wytrzymałość materiałów.
Ponadto w ramach specjalności zrealizowany został wyjazdy studyjny do Centrum Logistycznego "Kuhne + Nagle" Sp. z o.o., specjalizującego się w zakresie usług logistycznych, gdzie nasi studenci mogli zobaczyć jak w praktyce wykorzystywać zdobytą podczas zajęć teoretycznych wiedzę z zakresu logistyki.

W ramach Projektu studenci specjalności: "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw" otrzymali również bezpłatne podręczniki z zakresu wybranej przez siebie specjalizacji:
  • "Międzynarodowe sieci logistyczne"
  • "Utrzymanie i bezpieczeństwo systemów informacyjnych"

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego