logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Rozpoczęcie II semestru.

21.02.2011r. rozpoczął się II semestr stacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka - specjalność: "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw" w ramach Projektu " EDULOG - Edukacja Logistyczna".

W ramach projektu, na II semestrze stacjonarnych studiów inżynierskich zrealizowane będą następujące zajęcia:

  • Systemy komputerowe w logistyce;
  • Międzynarodowe sieci logistyczne.

Studenci niestacjonarnych studiów inżynierskich na kierunku Logistyka w ramach specjalności "Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego" rozpoczęli nowy semestr 06.02.2011r. zajęciami z przedmiotu:

  • Systemy transportowe

Aby wzmocnić praktyczny wymiar nauczania raz w semestrze organizowane będą spotkania za specjalistami - praktykami z dziedziny logistyki, którzy przybliżą najistotniejsze aspekty funkcjonowania firm logistycznych. Zajęcia te będą miały charakter studyjny gdzie podczas dyskusji i analiz rozwiązywane będą poruszane problemy. Przewidziane są również wyjazdy dla obydwu specjalności do firm z branży logistycznej.

Planowany jest również zakup dodatkowych podręczników do biblioteki dla studentów obu specjalizacji, objętych projektem " EDULOG - Edukacja Logistyczna".

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego