logo
EDULOG
Informacje o Projekcie - zajĘcia z matematyki i fizyki

Od tego roku akademickiego proponujemy Ci udział w dodatkowych bezpłatnych zajęciach z matematyki i fizyki, dzięki którym poziom Twojej wiedzy i umiejętności będzie odpowiadał wiedzy akademickiej.

Będziesz miał możliwość skorzystania z 30 dodatkowych godzin zajęć ze specjalistami w wybranej dziedzinie. Otrzymasz bezpłatnie komplet materiałów dydaktyczno-edukacyjnych – w tym skrypty akademickie i ćwiczenia systematyzujące przekazywaną wiedzę.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego