logo
EDULOG
Informacje o Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Image

 

 

EDULOG jest projektem o charakterze rozwojowym, dzięki któremu studenci mają możliwość podjęcia nauki na nowych, atrakcyjnych specjalnościach na studiach inżynierskich na kierunku Logistyka, skorzystania z dodatkowej oferty staży za wynagrodzeniem, praktyk, wyjazdów studyjnych oraz warsztatów rozwoju indywidualnego i planowania kariery. 
Wszystkie działania projektu realizowane będą na przestrzeni 4 lat począwszy od października 2009r. 
Rekrutacja na warsztaty, praktyki, staże i zajęcia wyrównawcze będzie prowadzona cyklicznie w każdym roku akademickim. Rekrutacja na nowe specjalności zostanie przeprowadzona jednokrotnie i trwać będzie od maja do września 2009 r. Szczegóły w zakładce rekrutacja.

W ramach projektu możesz:

  • rozpocząć naukę na studiach inżynierskich w ramach specjalności: „Utrzymanie systemów informacyjnych” oraz „Utrzymanie systemów transportu przemysłowego i magazynowania” przy obniżonym czesnym;
  • odbyć staże za wynagrodzeniem w wiodących firmach logistyczno-transportowych;
  • odbyć praktyki w wiodących firmach logistyczno-transportowych według programu opracowanego wspólnie z przedsiębiorstwem i dostosowanego do Twoich potrzeb;
  • skorzystać z bezpłatnych dodatkowych zajęć z matematyki i fizyki, dzięki którym udoskonalisz swoją wiedzę i umiejętności;
  • wziąć udział w bezpłatnych warsztatach przygotowujących do pracy zawodowej i skorzystać z profesjonalnego centrum doradztwa zawodowego w Biurze Karier.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego