logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

KorzyŚci dla uczestnikÓw

 

  • Możliwość studiowania na jednej z dwóch atrakcyjnych specjalności na studiach inżynierskich przy obniżonym czesnym za naukę od 3 semestru do końca studiów,
  • Możliwość skorzystania z płatnych staży w wiodących firmach transportowych,
  • Możliwość odbycia praktyk według innowacyjnego programu opracowanego wspólnie z przedsiębiorstwem przyjmującym,
  • Możliwość skorzystania z bogatej oferty warsztatów prowadzonych przez Biuro Karier oraz poradnictwa zawodowego,
  • Możliwość korzystania z profesjonalnych laboratoriów komputerowych symulujących pracę magazynu i wspomagających proces identyfikacji,
  • Możliwość spotkań z pracodawcami podczas targów pracy i uczestnictwa w wykładach gościnnych praktyków z branży TSL.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego