logo
Kompetentne Kadry Gospodarki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Grupa docelowa Projektu

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną:

  • studenci MWSLiT na kierunku Zarządzanie, którzy w roku akademickim 2010/2011 podejmą decyzję o wyborze nowej specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie - 4 semestry z obniżonym czesnym; 

  • osoby spoza społeczności akademickiej, czyli pracownicy firm oraz administracji zajmującej się na co dzień efektami klęsk żywiołowych, czy też kryzysami gospodarczymi, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Swoje kwalifikacje podniesie 40 osób, które skorzystają z 2-ch edycji specjalistycznych kursów z zakresu zarządzania kryzysowego – 170 godzin, udział bezpłatny;

  • kadra naukowo-dydaktyczna MWSLiT, na potrzeby której zostanie stworzony system szkoleń w celu podniesienia jakości nauczania, dopasowane do potrzeb (m.in. nowoczesne podejścia w nauczaniu) oraz wyjazdy studyjne do uczelni zrzeszonych w Unii Akademickiej w celu wymiany dobrych praktyk – 200 godzin, udział bezpłatny;

  • kadra wykładowców na nowej specjalności – którzy będą mogli podnieść swoje kompetencje związane z prowadzeniem zajęć na nowej specjalności podczas wyjazdów stażowych do uczelni partnerskiej na Słowacji. Tam będą współpracować z wybitnymi specjalistami z dziedziny zarządzania bezpieczeństwem w transporcie – 5 wyjazdów, finansowanych w 100 %.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego