logo
Kompetentne Kadry Gospodarki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Harmonogram Projektu

LISTOPAD 2009:

 1. Konferencja inaugurująca projekt 
 2. Uruchomienie rekrutacji na kurs specjalistyczny „Zarządzanie kryzysowe”
  (I edycja)
 3. Uruchomienie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

LUTY 2010:

 1. Prezentacja projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”  na targach edukacyjnych
 2. Zakończenie rekrutacji na kurs specjalistyczny „Zarządzanie kryzysowe”
  (I edycja)
 3. Zakończenie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

MARZEC 2010:

 1. Rozpoczęcie kursu specjalistycznego „Zarządzanie kryzysowe”
  (I edycja)
 2. Rozpoczęcie I semestru na studiach na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

 

CZERWIEC 2010:

 1. Zakończenie zajęć na kursie specjalistycznym „Zarządzanie kryzysowe” (I edycja – I semestr) 
 2. Pierwsza wizyta studyjna w Polsce
 3. Pierwszy pobyt stażowy na uniwersytecie w Żilinie

WRZESIEŃ 2010:

 1. Rekrutacja na kurs specjalistyczny „Zarządzanie kryzysowe” (II edycja – I semestr)

 

PAŹDZIERNIK 2010:

 1. Rozpoczęcie zajęć na kursie specjalistycznym „Zarządzanie kryzysowe” (II edycja – I semestr)

LISTOPAD 2010:

 1. Pierwsze zajęcia na kursie specjalistycznym „Zarządzanie kryzysowe” (I edycja – II semestr)
 2. Rozpoczęcie szkoleń wewnętrznych dla wykładowców MWSLiT. Realizacja I i II modułu szkoleniowego (23-25.11., 29.11-2.12.2010)

 

GRUDZIEŃ 2010:

 1. Realizacja III modułu szkoleniowego dla wykładowców MWSLiT.

 

STYCZEŃ 2010:

 1. Zakończenie I semestru na kursie specjalistycznym „Zarządzanie kryzysowe”
 2. Realizacja drugiego wyjazdu studyjnego w Polsce.
 3. Pobyt stażowy na uniwersytecie w Żilinie na Słowacji.

LUTY 2011:

 1. Zakończenie II semestru zajęć na kursie specjalistycznym „Zarządzanie kryzysowe” (I edycja). Uroczyste rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.
 2. Zakończenie II semestru studiów na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. Przedmioty objęte współfinansowaniem to: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, Psychologiczne aspekty w sytuacjach kryzysowych

 

MARZEC 2011:

 1. Rozpoczęcie II semestru zajęć na kursie specjalistycznym „Zarządzanie kryzysowe” (II edycja).

 

CZERWIEC 2011:

 1. Zakończenie II semestru zajęć na kursie specjalistycznym „Zarządzanie kryzysowe” (II edycja). Uroczyste rozdanie zaświadczeń o uczestnictwie w kursie. Zakończenie realizacji zadania (przeszkolenie 40 osób w trakcie łącznie 2 x 170 h zajęć).
 2. Zakończenie III semestru studiów na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. Przedmioty objęte współfinansowaniem to: Infrastruktura transportu.

 

PAŹDZIERNIK 2011

 1. Realizacja wyjazdu studyjnego w Polsce.

       GRUDZIEŃ 2011:

 1. Realizacja kolejnych szkoleń dla wykładowców MWSLiT (8-9.12., 12-13.13, 19-20.12.2011). Łączna liczba zaplanowanych godzin: 75 h.

STYCZEŃ 2012:

 1. Wyjazd studyjny wykładowców MWSLiT na Zimową Szkołę Niezawodności zorganizowaną na Politechnice Warszawskiej.

LUTY 2012:

 1. Zakończył się IV semestr studiów na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. Przedmioty objęte współfinansowaniem to: Teoria zarządzania kryzysowego; Rozpoznanie, prognozowanie i monitoring ryzyka i zagrożeń w transporcie; Decyzje w organizacjach.
 2. Rozpoczął się V semestr studiów na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. Przedmioty objęte współfinansowaniem to: Bezpieczeństwo w transporcie, Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, Controlling i rachunkowość zarządcza, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie transportowym.
 3. Realizacja ostatniego modułu szkoleniowego dla wykładowców MWSLiT (25 h). Zakończenie realizacji zadania ( łączna liczba godzin: 200 h).

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego