logo
Kompetentne Kadry Gospodarki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Konferencja podsumowująca realizację projektu Kompetentne Kadry Gospodarki – oferta MWSLiT

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kończy realizację projektu Kompetentne Kadry Gospodarki – oferta MWSLiT.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji podsumowującej projekt w piątek 19.04.2013 do sali 206 w siedzibie MWSLiT przy ul. Sołtysowickiej 19B. Wykład pt. „Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie” wygłosi prof. inż. Ladislav Šimák z Uniwersytetu w Żilinie (Słowacja).

Wydarzeniu towarzyszyć będzie uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom studiów kierunku zarządzanie  w specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie, objętych wsparciem w ramach projektu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


SPECJALISTYCZNE  SZKOLENIA DLA STUDENTÓW NA SPECJALNOŚCI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM TRANSPORTU

Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenia:

 

1. 1-2.12.2012 r. Certyfikowane szkolenie z pierwszej pomocy z elementami wypadków masowych prowadzone przez Centrum ratownictwa

 

Szkolenie będzie realizowane przez praktyków – ratowników medycznych, którzy posiadają ogromne doświadczenie dydaktyczne w zakresie uczenia pierwszej pomocy. Kurs zakłada uczestnictwo w symulacjach wypadków masowych – jak w takich wypadkach udzielać pomocy.

 

Pobierz program

 

2. 8-9.12.2012 r. Inteligentne Systemy Transportowe realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej IKKU z Warszawy.

 

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych zastosowań dla systemów łączności, sterowania i optymalizacji oraz roli architektury i standaryzacji we wdrożeniach ITS. Wykładowcy to eksperci z tej tematyki.


Uwaga! To jedna z nielicznych w Polsce instytucji, która prowadzi takie szkolenia, posiada bogate doświadczenia z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych.

 

Pobierz program

 

Prosimy potwierdzić swoje uczestnictwo najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem,
kontakt z p. Hubertem Łuckim (71) 324 68 47, e-mail: hlucki@msl.com.pl

 OFERTA WYJAZDÓW STUDYJNYCH DLA WYKŁADOWCÓW MWSLiT


Informujemy, że nadal jest możliwość skorzystania z dofinansowania wyjazdów studyjnych w ramach projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”. Zachęcamy do korzystania do oferty.


 

V SEMESTR W RAMACH SPECJALIZACJI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE ROZPOCZĘTY

W marcu rozpoczął się V semestr studiów niestacjonarnych na kierunku Zarządzanie, specjalizacja Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. Jest to ostatni semestr objęty wsparciem finansowym projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”. W ramach specjalizacji realizowane są następujące przedmioty na V semestrze: Bezpieczeństwo w transporcie, Zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, Controlling i rachunkowość zarządcza, Zarządzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie transportowym. Łącznie zaplanowano 171 h w ramach wdrożonej specjalizacji.


 

ZIMOWA SZKOŁA NIEZAWODNOŚCI

W ramach wyjazdów studyjnych 3 wykładowców MWSLiT wyjechało na Zimową Szkołę Niezawodności organizowaną przez Politechnikę Warszawską.
Informujemy, że MWSLiT w dalszym ciągu prowadzi nabór wykładowców zainteresowanych wyjazdami studyjnymi.


 

ZREALIZOWANO OSTATNI MODUŁ SZKOLENIOWY DLA WYKŁADOWCÓW MWSLiT

W dniach 23-24.02.2012 odbył się ostatni moduł szkoleniowy pt. „Szkolenia dla wykładowców MWSLiT z zakresu bezpieczeństwa posługiwania się głosem, funkcjonowania i patologii narządu mowy” cz. II prowadzony przez Piotra Woźniaka oraz Jarosława Wąsińskiego. Szkolenie miało na celu nabycie praktycznych umiejętności w zakresie praktycznego wykorzystywania optymalnych warunków dotyczących bezpieczeństwa posługiwania się głosem, funkcjonowania i patologii narządu mowy. Szkolenie było prowadzone przez praktyków emisji głosu.


W szkoleniu wzięło udział 8 wykładowców MWSLiT.
Łącznie w latach 2010-2012 zrealizowano łącznie 200 h. Wszystkim uczestnikom zadania zostały wręczone certyfikaty. Zakończono zadanie i osiągnięto wszystkie zakładane rezultaty.


 

ZAKOŃCZENIE IV SEMESTRU STUDIÓW NA SPECJALIZACJI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

W lutym 2012 zakończono realizację IV semestru studiów. Przeprowadzono następujące zajęcia: Teoria zarządzania kryzysowego, Rozpoznanie, prognozowanie i monitoring ryzyka i zagrożeń w transporcie, Decyzje w organizacjach. Naukę na V semestrze kontynuuje 22 studentów.
Od marca 2012 rozpocznie się ostatni semestr objęty wsparciem projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”.


 

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SZKOLENIA DLA WYKŁADOWCÓW MWSLiT

Poniżej przedstawiamy harmonogram szkoleń dla wykładowców w 2011 r.

  1. „Szkolenie dla wykładowców MWSLiT z zakresu bezpieczeństwa posługiwania się głosem, funkcjonowania i patologii narządu mowy”: 8-9 grudnia 2011; prowadzący: P. Woźniak, J. Wąsiński
  2. „Zarządzanie konfliktem – trudny student – poszerzenie kompetencji kadry MWSLiT w zakresie negocjacji”: 12-13 grudnia 2011; prowadzący: P. Woźniak, J. Wąsiński.
  3. „Prowadzenie konsultacji za pomocą e-learningu – nowej formy współpracy ze studentami”: 19-20 grudnia 2011; prowadzący: Mariusz Bonowicz

Łączna liczba godzin: 75.


Serdecznie zapraszamy wszystkich wykładowców MWSLiT do udziału ww. szkoleniach. Udział jest bezpłatny. Szkolenia realizowane w ramach projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

ODBYŁ SIĘ KOLEJNY WYJAZD STUDYJNY

W dniach 19-21.10.2011 pracownik akademicki MWSLiT odbył wyjazd studyjny na Uniwersytet Rzeszowski. W trakcie wizyty na uczelni, wykładowca wziął udział m.in. w międzynarodowej konferencji.


Zachęcamy wykładowców MWSLiT do udziału w wyjazdach studyjnych. Są one dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”.


 

ZAKOŃCZYŁ SIĘ IV SEMESTR STUDIÓW NA SPECJALIZACJI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

Na specjalności objętej projektem w IV semestrze studiów wzięło udział 22 studentów (6 kobiet i 16 mężczyzn). Zrealizowane zostały 3 przedmioty objęte współfinansowaniem: Teoria zarządzania kryzysowego; Rozpoznanie, prognozowanie i monitoring ryzyka i zagrożeń w transporcie, Decyzje w organizacjach (łącznie 72 h).


 

ZAKOŃCZONO II EDYCJĘ KURSU ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Część zajęć odbywała się w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zrealizowano ćwiczenia symulacyjne przy zarządzaniu kryzysowym. 5 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie zajęć oraz rozdanie zaświadczeń o ukończeniu kursu.
Zadanie dot. realizacji dwóch edycji kursu Zarządzanie kryzysowe zostało w całości zrealizowane (2 x 170 h.). Łącznie przeszkolono 8 kobiet i 32 mężczyzn.


 

ZAKOŃCZONO III SEMESTR STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE

W czerwcu 2011 r. zakończono III semestr studiów na kierunku Zarządzanie, specjalność Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. W ramach specjalizacji zrealizowano przedmiot „Infrastruktura transportu” prowadzony przez prof. dr hab. Zenona Zamiara. Łącznie 39 h. Na IV semestr studiów wpisano 22 studentów: 6 kobiet i 16 mężczyzn.


 

5 WYKŁADOWCÓW MWSLiT WYJECHAŁO NA STAŻ NA SŁOWACJĘ

W styczniu 2011 r. zorganizowano czterodniowy wyjazd stażowy dla pracowników naukowych MWSLiT na uniwersytet w Żilinie (Wydział Inżynierii Specjalnej). Wykładowcy zapoznali się ze strukturą uczelni, wzięli udział w wykładach, spotkali się z wykładowcami uniwersytetu.


Zadanie zostało w całości zrealizowane. Osiągnięto zakładany wskaźnik – 4 wykładowczynie i 1 wykładowca skorzystali z zagranicznego stypendium stażowego.


 

ZAKOŃCZONO II SEMESTR NA SPECJALIZACJI ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

W lutym 2011 r. zakończył się  II semestr studiów zaocznych na kierunku Zarządzanie ze specjalizacją Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. Studenci wzięli udział w zajęciach: Komunikacja w sytuacjach kryzysowych, Psychologiczne aspekty w sytuacjach kryzysowych. Łącznie 48 h.
Na liście studentów III semestru studiów znajdują się 22 osoby.


 

ODBYŁ SIĘ WYJAZD STUDYJNY W SZCZYRKU

Dwoje wykładowców z MWSLiT odbyło pięciodniowy wyjazd studyjny w styczniu 2011 r. w Szczyrku. Wyjazd miał służyć pogłębieniu wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego, co wpłynie na zdolność do prowadzenia zajęć w ramach specjalizacji Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie.
Serdecznie zapraszamy wykładowców do udziału w wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT” realizowanego w ramach Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni  współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

ZREALIZOWANO 3 MODUŁ SZKOLENIOWY DLA WYKŁADOWCÓW MWSLit

W dn. 6.-9. 12. 2010 r. rozpoczęto trzydniowe szkolenie dla wykładowców MWSLiT (łącznie 30 h) pt. „Doskonalenie kadry Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przez realizację nowoczesnych metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów grupowych studentów”, prowadzone przez p. Elżbietę Gabis, metodyk. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z nowatorskimi metodami nauczania w grupie, metodami integracji grupy, a także omówienie zasad prawidłowej selekcji materiałów do zajęć.

W szkoleniu wzięło udział 8 wykładowców.

Zapraszamy serdecznie wykładowców do udziału w kolejnych modułach szkoleniowych. Szkolenia planowane są na grudzień 2011.


 

2 MODUŁ SZKOLENIOWY DLA WYKŁADOWCÓW JUŻ ZA NAMI

29.11. 2010 r. rozpoczęto czterodniowe szkolenie dla wykładowców MWSLiT (łącznie 40 h) pt. „Profesjonalne, dedykowane zarządzanie procesem kształcenia studentów jako paradygmat realizacji misji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu”, który poprowadzili p. Piotr Woźniak oraz Jarosław Wąsiński, audytorzy oraz dydaktycy posiadający doświadczenie w zakresie wdrażania nowoczesnych systemów zarządzania uczelnią, współwłaścicieli jednostki szkoleniowej. Szkolenie miało na celu zapoznanie wykładowców MWSLiT z najnowszymi osiągnięciami i standardami nauczania w oparciu o Balanced ScoreCard i nowatorskie systemy jakości kształcenia dedykowane dla uczelni technicznych.

Zachęcamy wykładowców MWSLiT do uczestnictwa w kolejnych modułach. Już wkrótce (6.12.2010 r.) odbędzie się szkolenie, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z nowatorskimi metodami nauczania w grupie, metodami integracji grupy, a także omówione zostaną zasady prawidłowej selekcji materiałów do zajęć.


 

ROZPOCZĘŁY SIĘ SZKOLENIA DLA KADRY WYKŁADOWCÓW MWSLit

w dn. 23.11.2010 rozpoczęto trzydniowe szkolenie prowadzone przez Elżbietę Gabis, metodyka pt. „Komunikacja interpersonalna narzędziem doskonalenia kadr w ramach procesu kształcenia studentów w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu” (łącznie 30 h). Był to pierwszy moduł szkoleń skierowany do wykładowców MWSLiT zaplanowany w ramach projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”. Szkolenie miało na celu zapoznanie wykładowców z kluczowymi technikami motywowania grupy, prowadzeniem negocjacji w grupie, a także nauczenie metod pozwalających wydobyć ze studentów pełną aktywność i twórcze myślenie.

W szkoleniu wzięło udział 7 wykładowców MWSLiT.

Zachęcamy wykładowców do wzięcia udziału w kolejnym module szkoleniowym (29.11-2.12.2010).


 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA DO II EDYCJI KURSU SPECJALISTYCZNEGO „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”

Przyjętych zostało 21 osób. O wynikach rekrutacji wszyscy uczestnicy zostali powiadomieni telefonicznie oraz mailowo.
Zajęcia rozpoczynają się 23.10.2010 r.
Semestr I trwa do 23.01.2010. Semestr II potrwa od 12.03.-5.06.2011.

Szczegółowy harmonogram zajęć uczestnicy otrzymają drogą mailową.


 

REKRUTACJA DO II EDYCJI KURSU SPECJALISTYCZNEGO „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”

Trwa rekrutacja do II edycji kursu specjalistycznego „Zarządzanie kryzysowe” (170 h zajęć). Zachęcamy do uczestnictwa osoby spoza społeczności akademickiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA KOMPLET MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
CELEM KURSU jest zapoznanie słuchaczy z aktami normatywnymi, teorią zarządzania kryzysowego, strukturami, zakresem uprawnień i obowiązków organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania w sferze zapobiegania sytuacjom kryzysowym i usuwania ich skutków. W ramach kursu analizowana będzie koordynacja działań oraz kierowanie akcją ratunkową podczas nadzwyczajnych wydarzeń, w tym w szczegółowe zasady współdziałania jednostek biorących udział w akcjach ratunkowych.


 

ZAKOŃCZONO NABÓR NA SPECJALIZACJĘ ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W TRANSPORCIE

Zakończono nabór studentów na kierunku Zarządzanie, którzy będą realizowali specjalizację Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie.

Przyjęto 22 osoby na specjalizację. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony studentom na pierwszych zajęciach.

I semestr studiów rozpocznie się w marcu 2010. Zajęcia na specjalizacji Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie rozpoczną się od II semestru (październik 2010).


 

ZAKOŃCZONO 1 WYJAZD STAŻOWY NA UCZELNI NA SŁOWACJI


Zakończono pobyt stażowy na uniwersytecie w Żilinie. Pracownik akademicki z MWSLiT uczestniczył m.in. w wykładach dot. zjawiska reagowania kryzysowego, specyfiki przekazywania informacji w sytuacjach kryzysowych. Celem wyjazdu było pogłębienie wiedzy z zakresu ogólnej problematyki zarządzania kryzysowego, co wpłynie na zdolność do prowadzenia zajęć w ramach specjalizacji Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie; ponadto odbyty staż wpłynął bezpośrednio na pogłębienie wiedzy z zakresu informowania w sytuacjach kryzysowych.

Zachęcamy wykładowców MWSLiT do udziału w zagranicznych stażach realizowanych w ramach projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT” współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków EFS.


 

ZA NAMI JUŻ PIERWSZA WIZYTA STUDYJNA

W czerwcu 2010 r. zrealizowano jeden wyjazd studyjny do Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie w celu wymiany dobrych praktyk. W wyjeździe wzięło udział 2 pracowników akademickich MWSLiT.

Prowadzimy ciągłą rekrutację wśród wykładowców do udziału w kolejnych wizytach studyjnych realizowanych w ramach projektu „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REKRUTACJA DO I EDYCJI KURSU SPECJALISTYCZNEGO „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”

Na kurs zostało przyjętych 20 osób. Wszystkie osoby zostały poinformowane o przyjęciu telefonicznie oraz mailowo.

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się: 06.03.2010 r. Pierwszy semestr kończy się: 27.06. Semestr drugi potrwa od: 06.11.2010 do 20.02.2011. Szczegółowy harmonogram zajęć uczestnicy otrzymają drogą mailową.


 

REKRUTACJA DO I EDYCJI KURSU SPECJALISTYCZNEGO „ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE”

Do lutego 2010 r. potrwa rekrutacja do I edycji kursu specjalistycznego „Zarządzanie kryzysowe” (170 h zajęć). Zachęcamy do uczestnictwa osoby spoza społeczności akademickiej. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
KAŻDY UCZESTNIK OTRZYMA KOMPLET MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH
CELEM KURSU jest zapoznanie słuchaczy z aktami normatywnymi, teorią zarządzania kryzysowego, strukturami, zakresem uprawnień i obowiązków organów administracji publicznej oraz podmiotów realizujących zadania w sferze zapobiegania sytuacjom kryzysowym i usuwania ich skutków. W ramach kursu analizowana będzie koordynacja działań oraz kierowanie akcją ratunkową podczas nadzwyczajnych wydarzeń, w tym w szczegółowe zasady współdziałania jednostek biorących udział w akcjach ratunkowych.
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres kompetentni@msl.com.pl
Formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w zakładce „Dokumenty”.


 

KONFERENCJA INAGURUJĄCA PROJEKT KOMPETENTNE KADRY GOSPODARKI – OFERTA MWSLIT

11  grudnia 2009 odbyła się  konferencja inaugurująca projekt „Kompetentne kadry gospodarki –  oferta MWSLiT”. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele pracodawców  branży transportowej, przedstawiciele instytucji zajmujących się  zarządzaniem kryzysowym, nauczyciele z dolnośląskich szkół o profilu transportowym oraz wykładowcy MWSLiT.

Konferencja była połączona z inauguracją projektu „EDULOG – Edukacja Logistyczna”, realizowanego przez MWSLiT równolegle z projektem „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”.

 

Spotkanie rozpoczęła prezentacja mgr inż. Janusza Pawęska, Kanclerza Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki  i Transportu we Wrocławiu, w który poruszył  temat aktualnej sytuacji na rynku pracy w branży transportowej oraz przybliżył ofertę edukacyjną Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Oferta odpowiada na zdiagnozowane potrzeby rynku, jest efektem pracy kadry naukowo-dydaktycznej i władz Uczelni. Nowe specjalności, wdrażane dzięki współfinansowaniu z Unii Europejskiej, to wynik pracy wielu wybitnych specjalistów, zarówno kadry akademickiej jak i przedsiębiorców, z którymi Uczelnia ściśle współpracuje.

 

W dalszej części nastąpiła prezentacja projektu - idee, założenia, główne działania i odbiorcy. Projekt  „Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT”, realizowany od września 2009 r., skierowany jest do studentów MWSLiT oraz do osób spoza społeczności akademickiej. Główne działania to uruchomienie nowej specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie, przygotowanie i wdrożenie kursów Zarządzanie kryzysowe oraz szkolenia i staże w wiodących ośrodkach akademickich w Polsce i za granicą dla wykładowców MWSLiT.  To wystąpienie zamykało pierwszą sesję konferencji.

 

Drugą sesję  zainaugurowało wystąpienie dr hab. inż., prof. MWSLiT Zenona Zamiara. Tematem wystąpienia były zagadnienia dotyczące zarządzania kryzysowego. Prezentując podstawowe problemy związane z zarządzaniem kryzysowym profesor Zamiar zwrócił uwagę na konieczność stawienia czoła nowym wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, wynikającym z przemian cywilizacyjnych, dynamicznego rozwoju globalizacji i zmian w środowisku naturalnym. Transport i związane z nim działy gospodarki są niewątpliwie podatne na wszelkie wyzwania dla bezpieczeństwa. Stąd też płynie konieczność stałego monitoringu systemu zarządzania kryzysowego tak, aby był on w stanie sprostać potencjalnym zagrożeniom.

 

Ostatnią  prelekcję  poprowadził dr hab. inż., prof. MWSLiT Tomasz Nowakowski. W trakcie wystąpienia dokonał przeglądu podstaw programowych, na bazie której opracowywane są programy nauczania na studiach I stopnia (licencjackie i inżynierskie) oraz II stopnia (magisterskie). Wnioski jakie nasuwają się w trakcie takiej analizy są następujące: logistyka – w świetle wyników badań przedstawionych przez profesora Nowakowskiego – będzie w niedalekiej przyszłości tym działem, w którym upatruje się największych korzyści dla firm. Istniejące do tej pory programy nauczana nie są w stanie sprostać wyzwaniom rynku pracy. Tymczasem, dobrze wykształcone, kompetentne kadry zdolne do wykorzystania potencjału drzemiącego w logistyce będą istotnym elementem dla zwiększenia konkurencyjności podmiotów gospodarczych. W związku z tym, niezwykle istotne jest kształcenie inżynierów na kierunku logistyka, gdyż specyfika pracy inżyniera logistyki jest różna od osób nie posiadających wykształcenia technicznego. Nowatorski program studiów inżynierskich opracowany z uwzględnieniem innowacyjnych metod nauczania dla kierunku logistyka jest odpowiedzią na potrzeby występujące w przyszłości.

Spotkanie zamknęła dyskusja pomiędzy przedstawicielami władz Uczelni a pracodawcami z branży TSL, dotycząca profilu zawodowego absolwenta, w szczególności umiejętności praktycznych wymaganych przez pracodawców. Dzięki dialogowi z przedstawicielami biznesu oferta studiów i szkoleń MWSLiT w ramach powyższych programów będzie jeszcze bardziej dopasowana do potrzeb rynku pracy.

 

Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego