logo
Kompetentne Kadry Gospodarki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Informacje o Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Image

 

Dbając o stały rozwój oferty dydaktycznej MWSLiT podjęła strategiczną decyzję o uruchomieniu studiów licencjackich na kierunku Zarządzanie. Zgodnie ze specjalizacją Uczelni w tematyce związanej z rozwojem kadr z branży TSL od 2010 roku proponujemy nową specjalność - > Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie. Nowa specjalność stanowi jedno z priorytetowych działań objętych projektem, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kompetentne kadry gospodarki – oferta MWSLiT” to przedsięwzięcie, którego celem jest poszerzenie oferty MWSLiT o możliwość kształcenia na kierunku Zarządzanie, na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie oraz kursach specjalistycznych z zarządzania kryzysowego. Projekt będzie realizowany na przestrzeni 3 lat – od 2009 do 2012.

 

W wyniku realizacji projektu powstaną podręczniki, materiały dydaktyczne, sale multimedialne, programy szkoleń dla kadry naukowo-dydaktycznej. Pilotażowe uruchomienie nowej specjalności oraz oferty szkoleń specjalistycznych możliwe jest dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego