logo
Kompetentne Kadry Gospodarki

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Korzyści dla uczestników
  • rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni
  • przygotowanie absolwentów Uczelni do pracy w firmach transportowych oraz w instytucjach publicznych koordynujących transport publiczny
  • zwiększenie udziału Uczelni w podnoszeniu kompetencji osób spoza społeczności akademickiej w zakresie tematycznym zgodnym z zapotrzebowaniem rynku i kierunkami strategicznymi dla rozwoju Uczelni;
  • podniesienie jakości kształcenia w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
  • wdrożenie dobrych praktyk z wiodących zagranicznych i krajowych ośrodków akademickich kształcących w pokrewnych dziedzinach.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego