logo
Potrafię i mogę więcej

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

 

 

 

Partner projektu:

ARAW

Grupa docelowa Projektu

Grupą docelową projektu jest 90 osób (pracownicy i kadra zarządzająca) zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które w latach 2009-2011 będą przechodziły procesy restrukturyzacyjne. Grupa docelowa zostanie objęta wsparciem w formie bezpłatnych szkoleń oraz doradztwa zawodowego. Osoby, które będą chciały wziąć udział w projekcie, muszą podczas rekrutacji:

 

1. Zadeklarować zmianę miejsca zatrudnienia lub

2. Zadeklarować zmianę zawodu lub

3. Pozostawać w okresie wypowiedzenia umowy o pracę lub

4. Znaleźć się w grupie osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, wskazanej przez pracodawcę.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego