logo
Potrafię i mogę więcej

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

 

 

 

Partner projektu:

ARAW

Aktualności

Rozpoczynamy szkolenia w ramach projektu potrafię i mogę więcej.
Terminy rozpoczęcia wraz z firmami prowadzącymi zajęcia


Informujemy, że termin rekrutacji uczestników do projektu POTRAFIĘ I MOGĘ WIĘCEJ został przesunięty do dnia 31.07.2010. W związku z tym informacje o wynikach rekrutacji zostaną przekazane uczestnikom w pierwszych dniach sierpnia


Rozpoczęliśmy rekrutację w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -"Potrafię i mogę więcej". Udział w nim jest zupełnie darmowy.


Biorąc udział w projekcie możesz:

1. Zmienić swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności dzięki uczestnictwu w jednym z oferowanych przez nas bezpłatnych szkoleń:

 •  „Operator wózka widłowego”,
 • „Spawacz w technologii TIG”,
 • „Magazynier”,
 • „Spedytor z obsługą programu użytkowego Celina”.

Bezpłatne szkolenia zakończą się egzaminem potwierdzającym zdobycie nowych uprawnień. Szkolenia przewidziane są dla grupy 40 osób. Szkolenia odbywać się będą po godzinach pracy.


2. Dostać indywidualny plan działań oraz wsparcie doradcze specjalistów, które będzie pomocne w poszukiwaniu nowej pracy. Dla 50 wybranych osób (w tym 25 kobiet) doradcy zawodowi przygotują bezpłatnie indywidualne plany działań, pomocne w określeniu nowej ścieżki kariery. Pomożemy ci określić twoje cele zawodowe i dostosować możliwości do wymagań rynku pracy. Pokażemy jak aktywnie poszukiwać pracy lub zmienić pracę na lepszą. Opracujemy na nowo twoje CV byś mogła / mógł skuteczniej konkurować z innymi. Przygotujemy do rozmów z pracodawcami. Wszystko to bezpłatnie.


W Projekcie uczestniczyć mogą osoby, spełniające łącznie w dniu złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie następujące warunki:

o        są w wieku powyżej 18 roku życia,

o        są pracownikami małego, średniego lub dużego przedsiębiorstwa na terenie Dolnego Śląska, zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

o        przedsiębiorstwo przechodzi procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

o        przedsiębiorstwo znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,

o        spełniają dodatkowo przynajmniej jedno z poniższych kryteriów

   • znajdują się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę
   • zostały wskazane przez Pracodawcę, jako osoby objęte zwolnieniami
   • na etapie rekrutacji do projektu zadeklarują chęć zmiany miejsca pracy i zawodu.

Rekrutacja do projektu trwa od 01.04.2010 do 31.06.2010.


Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

a.      złożenie kompletu dokumentów określonych w niniejszym regulaminie w Biurze Projektu we Wrocławiu z siedzibą przy ul Sołtysowickiej 19 B 51-168 Wrocław, pokój 204

  • Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty ( list polecony)/ kurier – decyduje data wpływu do biura projektu.
  • Wzory dokumentów udostępnia Projektodawca w Biurze Projektu oraz na stronach internetowych projektu.

b.      weryfikacja poprawności oraz kompletności złożonych dokumentów,

c.       decyzja o zakwalifikowaniu,

d.      podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie.


3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny złożyć następujący zestaw dokumentów:

a.      kartę zgłoszenia,

b.      zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

c.       zaświadczenie określające statut pracownika wraz ze zgodą pracodawcy na udział w szkoleniu,

d.      ankietę indywidualnych kompetencji,

e.      kserokopię dowodu osobistego.

 


Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 071 324 68 42 wewn. 155 lub 0795 893 456 albo pocztą elektroniczną na adres: mogewiecej@msl.com.pl 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego