logo
Potrafię i mogę więcej

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

 

 

 

Partner projektu:

ARAW

Informacje o Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest zmiana kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach przechodzących procesy restrukturyzacji, jak również przygotowanie tych osób do skutecznego poszukiwania pracy.

 

Projekt realizowany jest przez instytucje dysponujące znaczącym doświadczeniem w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

  • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu powstała w 2001 roku we współpracy m.in. z grupą szkół ESIDEC (Ecole Supérieure Internationale de Commerce) w Metz we Francji, jednym z najstarszych w Europie ośrodkiem kształcącym specjalistów logistyków. Premier Francji wyróżnił uczelnię w 2003 roku swoją nagrodą na najlepszy europejski projekt edukacyjny.
  • Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) to spółka akcyjna z większościowym udziałem Gminy Wrocław. Powstała w roku 2005 w wyniku porozumienia pomiędzy ośmioma gminami aglomeracji. W chwili obecnej akcjonariuszami ARAW jest osiemnaście gmin. Agencja bierze czynny udział w ożywianiu rozwoju ekonomicznego regionu poprzez wspieranie bezpośrednich inwestycji w aglomeracji.

Projekt „Potrafię i mogę więcej” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.Poddziałanie:8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego