logo
Akademicki przedsiębiorca

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Innowacyjny biznes - spotkania przedstawicieli świata nauki i biznesu

Jednym z celów projektu jest aktywizacja środowiska badawczego i pobudzenie współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki jak i przedsiębiorcami z Dolnego Śląska. Projekt ma spowodować wzrost zainteresowania dolnośląskich przedsiębiorców wykorzystaniem:

  • potencjału intelektualnego środowiska akademickiego,

  • wynalazków,

  • badań,

  • osiągnięć naukowych,

i pokazać potencjalne korzyści jakie dzięki temu mogą osiągnąć.

 

Idea ta realizowana będzie podczas organizowanych w projekcie spotkań - EVENTÓW przedstawicieli świata biznesu z naukowcami. Podczas tych spotkań dyskutowane będą zagadnienia związane z komercjalizacją wiedzy i wykorzystywaniem wyników prac badawczo - rozwojowych przez przedsiębiorstwa. Celem tych spotkań będzie wymiana kontaktów pomiędzy zaproszonymi gośćmi (naukowcami a przedsiębiorcami) i próba określenia ich wspólnej płaszczyzny współpracy.

Pierwsze spotkanie pod nazwą FORUM AKADEMICKIE odbyło się 30 czerwca 2010r. w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.
Drugie spotkanie odbyło się 30.09.2010r. w Szczawnie-Zdroju.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego