logo
Akademicki przedsiębiorca

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Informacje o Projekcie

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez podmioty reprezentujące trzy rodzaje instytucji - uczelnię wyższą - Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, instytucję otoczenia biznesu - Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ze Szczawna-Zdroju oraz Internet Ventures Sp. z o.o. z Katowic. Właśnie połączenie wiedzy oraz różnych doświadczeń biznesowych podmiotów realizujących projekt ma przyczynić się do jego powodzenia.


Najważniejszym celem projektu jest zmotywowanie studentów, absolwentów oraz pracowników uczelni i jednostek naukowych na Dolnym Śląsku do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w której wykorzystywać będą wiedzę nabytą w trakcie nauki lub pracy zawodowej.


Obecnie niewiele osób po studiach otwiera firmy i potrafi myśleć w kategoriach biznesowych. W wyniku obserwacji i analizy przedsiębiorczości akademickiej zarówno z perspektywy parku technologicznego, którym zarządza DARR S.A. jak i efektów podejmowanych działań biznesowych przez studentów i kadrę naukową MWSLiT, wciąż na Dolnym Śląsku powstaje za mało firm powiązanych z uczelniami. Zjawisko komercjalizacji technologii i wiedzy naukowej poprzez firmy typu spin off lub spin outdopiero niedawno wzbudziło większe zainteresowanie w Polsce, mimo tego, iż funkcjonują one na polskim rynku już ok. 16 lat. Dlatego też projekt "Akademicki przedsiębiorca" ma na celu zwiększenie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości akademickiej na Dolnym Śląsku, poprzez promocję tworzenia firm typu spin-off i spin-out oraz rozwój relacji między sektorem biznesu i nauki.


Wsparciem w ramach projektu objęte będą osoby zainteresowane nabyciem wiedzy w zakresie funkcjonowania firm typu spin off i spin out, które są: studentkami lub studentami studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, absolwentkami lub absolwentami (do 12 miesięcy od daty ukończenia studiów), doktorantami i pracownikami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi dolnośląskich uczelni oraz jednostek naukowych. Realizacja projektu odbywać się będzie w ramach:
  • spotkań na uczelniach, gdzie prezentowane będą założenia projektu i prowadzona będzie rekrutacja jego uczestników.
  • szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznes planów oraz prawa patentowego. Szkolenia te będą nieodpłatne dla wszystkich uczestników projektu.
  • konferencji, podczas których autorzy najciekawszych pomysłów na biznes będą mieli możliwość zaprezentowania się przed praktykami biznesu i uzyskania oceny swojego pomysłu.

Autorzy najlepiej ocenionych biznes planów uzyskają możliwość skorzystania z dodatkowego, bezpłatnego pakietu doradczego w celu dalszego udoskonalenia swoich pomysłów na biznes.


Projekt jest w 100% dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnictwo w nim nie wiąże się z żadnymi kosztami dla uczestników!!!


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego