logo
Akademicki przedsiębiorca

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w trakcie prezentacji projektu na dolnośląskich uczelniach. Pierwsze prezentacje odbędą się już w styczniu 2010 roku we wrocławskich szkołach wyższych. W każdej sesji szkoleniowej udział może wziąć 40 osób. Szkolenia odbywać się będą w 2 grupach 20 osobowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy być:

 • studentką lub studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych dolnośląskich uczelni wyższych,
 • absolwentką lub absolwentem (do 12 m-cy od daty ukończenia studiów) dolnośląskich uczelni wyższych,
 • doktorantką lub doktorantem lub pracownikiem naukowym lub naukowo-dydaktycznym uczelni albo jednostki naukowej zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie w biurach projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty), albo bezpośrednio u animatorów projektu, którzy będą promować działania projektowe na dolnośląskich uczelniach, wymaganych dokumentów: Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać osobiście w Biurze projektu zlokalizowanym we Wrocławiu w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu przy ul. Sołtysowickiej 19b (pok. 213 w godzinach od 8 - 16 ) lub za pośrednictwem poczty wysłanej na adres :
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
  ul. Sołtysowicka 19b, 51-168 Wrocław
 • z dopiskiem " Uczestnictwo w projekcie Akademicki Przedsiębiorca"
oraz w Biurze projektu w Szczawnie Zdróju w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego:
 • Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  ul. Szczawieńska 2
  258-310 Szczawno-Zdrój
 • z dopiskiem " Uczestnictwo w projekcie Akademicki Przedsiębiorca".
Szczegółowe informacje dotyczące projektu i rekrutacji uzyskać można w Biurze projektu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19 B, pokój 213 oraz pod numerem telefonu 071 324 68 47.

W załączniku regulamin rekrutacji

Dostępny jest też nowy regulamin uczestnictwa w projekcie. Czytaj...


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego