logo
Akademicki przedsiębiorca

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Szkolenia

W ramach projektu proponujemy udział w 2 typach szkoleń:

  • szkoleniach kompetencyjnych z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności komunikacyjne, wzmocnią postawę przedsiębiorczą, zwiększą motywację do działania oraz poznają procedury związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • szkoleniach praktycznych w Dolnośląskim Parku Technologicznym, podczas których uczestnicy zapoznają się ze specyfiką funkcjonowania firm typu spin off i spin out, uzyskają wiedzę z zakresu tworzenie biznes planów, poznają podstawy prawa patentowego i zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej.

Uczestnicy warsztatów będą mieli także zapewniony kontakt z firmami spin off i spin out funkcjonującymi w Dolnośląskim Parku Technologicznym.

W ramach tej części szkoleń powstaną biznesplany, z których 10 najlepszych zostanie przedstawionych podczas EVENTÓW - spotkań przedsiębiorców i przedstawicieli nauki. Autorzy tych biznesplanów będą mieli możliwość skonsultowania swoich pomysłów z przedstawicielami przedsiębiorstw - jednostek potencjalnie zainteresowanych wdrożeniem wyników tychże pomysłów/prac.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego