logo
Akademicki przedsiębiorca

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych nabyciem wiedzy w zakresie funkcjonowania firm typu spin-off i spin-out, w szczególności do:

  • studentek i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,
  • absolwentek i absolwentów (do 12 m-cy od daty ukończenia studiów),
  • doktorantów i pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych uczelni oraz jednostek naukowych.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego