logo
Edukacja dla bezpieczeństwa

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Zakończenie III semestru

W dniach 4-5 czerwca 2011 r. odbyły się ostatnie zajęcia w ramach studiów podyplomowych "Edukacja dla bezpieczeństwa". Obrony prac dyplomowych zaplanowano na dzień 18 czerwca 2011 i zgodnie z planem w tym dniu 30-tu uczestników studiów podyplomowych przedstawiło przed 3-osobową komisją swoje prace dyplomowe. Każdy z uczestników w wyniku obrony pracy dyplomowej, zdał egzamin z oceną pozytywną. Uroczyste zakończenie studiów podyplomowych odbędzie się 9 września 2011 r., podczas którego wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie, świadectwa potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych "Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podczas trzysemestralnych studiów podyplomowych zrealizowano 390 godzin zajęć z przedmiotów przygotowujących nauczycieli do prowadzenia zajęć w ramach nowego przedmiotu - Edukacja dla bezpieczeństwa.


Rozpoczęcie III semestru

15 stycznia 2011 r. rozpoczął się trzeci, a tym samym ostatni semestr studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Ciekawie zaczął się 3-ci semestr studiów, gdyż studenci w dniach od 15 do 30 stycznia uczestniczą w zajęciach z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy. Zajęcia odbywają się w Katedrze Medycyny Ratunkowej Akademii Medycznej we Wrocławiu i są prowadzone przez lekarzy – wykładowców AM we Wrocławiu. Wykłady oraz ćwiczenia praktyczne zostaną zrealizowane w liczbie 30 godzin. Oprócz zajęć z ratownictwa medycznego do końca 3-go semestru zostanie zrealizowanych 120 h zajęć z przedmiotów obejmujących tematykę: ochrony danych osobowych oraz informacji o szczególnym znaczeniu dla obronności Państwa, zagrożeń czasu wojny i pokoju, problemów bezpieczeństwa Państwa, obrony cywilnej, dydaktyki edukacji dla bezpieczeństwa oraz zajęć seminaryjnych przygotowujących do obrony pracy dyplomowej. Zakończenie studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa” zaplanowano na czerwiec 2011 r.

 

Wycieczka do Centrum Zarządzania Kryzysowego

23 października 2010 r. uczestnicy projektu „Studia podyplomowe – Edukacja dla bezpieczeństwa” mieli niepowtarzalną szansę zwiedzić Centrum Zarządzania kryzysowego na Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ulicy G. Zapolskiej 2/4. Uczestnicy mogli zapoznać się z zadaniami, strukturą oraz zakresem kompetencji Centrum Zarządzania Kryzysowego. Opiekunem zajęć poza siedzibą MWSLiT we Wrocławiu był Pan Ppłk. dypl. mgr inż. J. Kłodkowski.

Rozpoczęcie II semestru

9 października 2010 r. rozpoczął się drugi semestr studiów podyplomowych „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Przedmioty przewidziane w bieżącym semestrze to m.in. : Zarządzanie kryzysowe, Współczesne problemy i rodzaje terroryzmu, Obrona Cywilna, Zagrożenia czasu pokoju, Bezpieczna droga do szkoły, Subkultury młodzieżowe, Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa. II semestr obejmie 94 godziny dydaktyczne. III-ci, a tym samym ostatni semestr studiów rozpocznie się w styczniu 2011 r.

 

Koniec semestru

27 czerwca 2010 zakończył się pierwszy semestr studiów podyplomowych "Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa". 30 osób zakwalifikowanych do projektu uczestniczyło w zajęciach w okresie od 26.02 do 27.06.2010. W tym czasie odbyło się 119 godzin zajęć obejmujących swoją tematyką takie przedmioty jak: Problemy bezpieczeństwa Państwa, System obronności RP, Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa, Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych, Obrona Cywilna, Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego oraz język angielski. Życzymy naszym studentom i wykładowcom udanego wypoczynku żeby w pełni sił rozpoczęli drugi semestr który rozpocznie się już we wrześniu

 

 

Pierwszy zjazd za studentami

W ostatni weekend lutego odbyły się pierwsze zajęcia w ramach III semestralnych studiów podyplomowych "Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa". Rok akademicki został zainaugurowany podczas seminarium, które odbyło się 26.02.2010. Gości przywitał Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Pan Janusz Pawęska. Zaproszeni goście w tym przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczących min., zachowań społecznych w warunkach sytuacji kryzysowych, nowych trendów w systemie kształcenia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy Projektu w dniu inauguracji otrzymali indeksy oraz programy zajęć na najbliższy semestr


Seminarium inaugurujące

W dniu 26.02.2010 o godzinie 11:00 odbędzie się seminarium inaugurujące projekty; "Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa" oraz "Nauczyciel zawodu Technik - logistyk" Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym oraz kompetencji logistyka jak również tematów związanych z trendami kształcenia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ewaluacji programów kształcenia. Gościem specjalnym będzie Pan Gen. Józef Rzemień, który wygłosi wykład pt. „Problem zachowań społecznych w warunkach sytuacji kryzysowych „ oraz Pani Teresa Kaleta z prelekcją nt. „Nowe trendy w systemie kształcenia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. Seminarium będzie również inauguracją I semestru zajęć dla uczestników studiów podyplomowych "Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa". 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z 23.12.2008, z dniem 1 września 2009 r. do programów nauczania w szkołach gimnazjalnych, a w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013 wprowadzony zostaje nowy przedmiot "Edukacja dla bezpieczeństwa". Przedmiot ten jest swoistym novum w przypadku szkól gimnazjanlnych. W szkołach ponadgimnazjalnych zastąpi funkcjonujące od lat "Przysposobienie obronne".

Wychodząc naprzeciw nowym regulacjom prawnym Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu przygotowała program studiów podyplomowych, które umożliwią nauczycielom uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty. 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego