logo
Edukacja dla bezpieczeństwa

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie od 1.12.2009 do 5.02.2010 r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są dostarczyć do biura projektu (osobiście lub pocztą) następujące dokumenty:

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego