logo
Technik-Logistyk

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Harmonogram Projektu

Program studiów został opracowany zgodnie z wymogami MEN i MNiSW dotyczącymi standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia (Rozporządzenie z 12.07.2007)

Program kształcenia składa się z 4 modułów tematycznych:

  • Logistyka;
  • Podstawy transportu i spedycji;
  • Zarządzanie zapasami i magazynem;
  • Blok społeczno-prawny i ogólny;
  • Metodyka kształcenia;
  • Język obcy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego