logo
Technik-Logistyk

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Aktualności

Zakończenie realizacji projektu

 

Z satysfakcją informujemy, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zrealizowała trzysemestralne studia podyplomowe, o łącznym wymiarze 360 godzin zajęć dydaktycznych. Były to studia kwalifikacyjne, nadające uprawnienia do nauczania zawodu technik-logistyk.
Studia skierowane były do nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadgimnazjalnych  na terenie województwa dolnośląskiego, kształcących młodzież w zawodzie technik-logistyk, a także do nauczycieli chcących nauczać drugiego przedmiotu. Celem projektu było umożliwienie nauczycielom zdobycia kwalifikacji uprawniających ich do nauczania zawodu technik-logistyk dzięki udziałowi w studiach podyplomowych z zakresu logistyki.
Program studiów obejmował zagadnienia z zakresu:

  • Podstaw logistyki i zarządzania w logistyce
  • Planowania logistycznego i ekonomiki w logistyce
  • Logistyki międzynarodowej, miejskiej i regionalnej
  • Gospodarki elektronicznej
  • Transportu i spedycji
  • Gospodarki zapasami i magazynem
  • Metodyki kształcenia zawodowego
  • Języka obcego dla logistyków

Oprócz zajęć teoretycznych odbywały się także zajęcia praktyczne i laboratoryjne.

W projekcie wzięło udział 25 osób – 19 kobiet i 6 mężczyzn. Studia podyplomowe zakończyły się obroną pracy dyplomowej, w wyniku której wszyscy uczestnicy otrzymali oceny pozytywne. 9 września 2011 r. odbyło się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów unijnych potwierdzających udział w projekcie.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w projekcie!


 

Nowy semestr czas zacząć


2 października 2010 r. w ramach projektu „Nauczyciel zawodu Technik – logistyk” studenci studiów podyplomowych rozpoczęli nowy semestr. II semestr potrwa do 30 stycznia 2011 r. W ramach zajęć uczestnicy projektu będą pogłębiać wiedzę z zakresu; min., komputerowego wspomagania zarządzania nowoczesnym magazynem, organizacji i zarządzania magazynem, logistyki międzynarodowej i centrów logistycznych, elementów metodyki i kształcenia zawodowego oraz innych dziedzin pomocnych w kształceniu nowych pokoleń logistyków. W trakcie zajęć przewidziano również zwiedzanie nowoczesnych magazynów jednej z dolnośląskich firm.Koniec semestru

13 czerwca 2010 zakończył się pierwszy semestr studiów podyplomowych "Nauczyciel zawodu Technik - logistyk" . 25 osób zakwalifikowanych do projektu uczestniczyło w zajęciach w okresie od 26.02 do 13.06.2010. W tym czasie odbyło się 115 godzin zajęć obejmujących swoją tematyką takie przedmioty jak: Podstawy logistyki, Elementy metodyki i kształcenia zawodowego, Zarządzanie, E-biznes, Wprowadzenie do planowania, Zarządzanie zapasami, Zarządzenie w logistyce i wiele innych. Kolejny semestr rozpocznie się po wakacjach, życzymy naszym studentom i wykładowcom udanego wypoczynku żeby w pełni sił rozpoczęli drugi semestr.


Pierwszy zjazd za studentami

W ostatni weekend lutego odbyły się pierwsze zajęcia w ramach III semestralnych studiów podyplomowych "Nauczyciel zawodu Technik - logistyk" Rok akademicki został zainaugurowany podczas seminarium, które odbyło się 26.02.2010. Gości przywitał Kanclerz Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Pan Janusz Pawęska. Zaproszeni goście w tym przedstawiciele Kuratorium Oświaty, Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych oraz studenci mieli okazję wysłuchać prelekcji dotyczących min., wymogów w zakresie kompetencji logistyka , nowych trendów w systemie kształcenia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ewaluacji programów kształcenia w ramach przedmiotów zawodowych i specjalistycznych. Uczestnicy Projektu w dniu inauguracji otrzymali indeksy oraz programy zajęć na najbliższy semestr. Opiekunowie studiów podyplomowych zapoznali studentów z programem kształcenia oraz planami na I semestr.Seminarium inaugurujące

W dniu 26.02.2010 odbędzie się seminarium inaugurujące projekty; "Nauczyciel zawodu Technik - logistyk" oraz "Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa". Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom tematyki związanej z zarządzaniem kryzysowym oraz kompetencji logistyka jak również tematów związanych z trendami kształcenia w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ewaluacji programów kształcenia. Seminarium będzie również inauguracją I semestru zajęć dla uczestników studiów podyplomowych "Nauczyciel zawodu Technik - logistyk" oraz "Studia podyplomowe - Edukacja dla bezpieczeństwa".

Serdecznie zapraszamy!
Szczegółowy program seminarium


Rekrutacja

Projekt "Nauczyciel zawodu technik - logistyk" rozpoczął się 2.11.2009. Od 1.12 odbywał się proces rekrutacji, który zakończył się w dniu 5.02.2010 r. Spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń , zgodnych z wymogami projektu i regulaminem rekrutacji, wyłoniono uczestników, którzy po dopełnieniu ostatnich formalności tj. po zapoznaniu się z regulaminem studiów podyplomowych oraz złożeniu deklaracji uczestnictwa w projekcie(w zakładce dokumenty),już 26.02.2010 rozpoczną zajęcia na studiach podyplomowych. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w studiach podyplomowych zostali poinformowani o wynikach rekrutacji za pośrednictwem poczty.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej nauki!


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego