logo
Technik-Logistyk

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Informacje o Projekcie

 

"Nauczyciel zawodu technik - logistyk "
NR projektu: WND 09.04.00-02-009/09
Termin realizacji: 02.11.2009-30.09.2011

Studia kwalifikacyjne, nadające nauczycielom uprawnienie do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu "Technik - Logistyk ".

 


Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska, prowadzących zajęcia w zawodzie technik-logistyk lub chcących nauczać drugiego przedmiotu.


UDZIAŁ W STUDIACH JEST BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKA!

REKRUTACJA TRWA OD 1 GRUDNIA 2009 DO 5 LUTEGO 2010

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem projektu jest umożliwienie nauczycielom zdobycia nowych oraz podniesienia posiadanych kwalifikacji uprawniających ich do nauczania zawodu technik- logistyk.

Studia podyplomowe trwają 3 semestry, łącznie 360 godzin zajęć dydaktycznych. 

Są to studia kwalifikacyjne, nadające nauczycielom uprawnienie do nauczania zawodu technik - logistyk. 

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Słuchacze otrzymują świadectwo wydane na druku ministerialnym oraz certyfikat unijny.

Studia mają za zadnie przygotować nauczycieli do realizacji zajęć dydaktycznych wynikających z programu kształcenia dla zawodu Technik Logistyk. 

W wyniku realizacji programu kształcenia nauczyciele: 

  • będą potrafili określać zadania logistyczne oraz stosować zasady logistyki w gospodarce wraz z procedurami systemu jakości w realizacji usług logistycznych;
  • nabędą umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli realizacji zadań logistycznych oraz posługiwania się aktami prawnymi i normami dotyczącymi przedsięwzięć logistycznych;
  • poznają zasady planowania i organizacji prac magazynu;
  • nauczą się analizować i obliczać koszty logistyczne, poznają zasady gospodarki elektronicznej w logistyce.

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego