logo
Technik-Logistyk

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie trwała w okresie od 1.12.2009 do 5.02.2010 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zobowiązane są dostarczyć do biura projektu (osobiście lub pocztą) następujące dokumenty:

Regulamin rekrutacj

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego