logo
EDULOG

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B

51-168 Wrocław

Tel: (071) 324-68-42

Faks: (071) 325-15-61

Grupa docelowa Projektu

W ramach projektu wsparciem objęci zostaną:

  • studenci I roku studiów inżynierskich na kierunku logistyka, którzy w roku akademickim 2010/2011 podejmą decyzję o wyborze nowej specjalności „Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw” lub „Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego”. Będą mogli oni kontynuować nauką na wybranej specjalności przy obniżonym czesnym.
  • studenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich na kierunku logistyka w zakresie praktyk i warsztatów oraz korzystania z oferty Biura Karier.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego