logo
EDULOG
Informacje o Projekcie - praktyki

Praktyki są obowiązkowym elementem programu nauczania na studiach inżynierskich. Od 2010 roku wdrożymy w naszej Uczelni innowacyjny program praktyk dostosowany do zmieniających się trendów na rynku pracy i indywidualnych potrzeb studentów.

Nasz program praktyk zostanie stworzony we współpracy z wiodącymi firmami logistyczno-transportowymi tak by w pełni przygotowywał studentów do podjęcia pracy a pracodawcom stwarzał możliwość zatrudniania najlepszych specjalistów znających specyfikę funkcjonowania branży. Praktykę będziesz odbywał indywidualnie pod opieką specjalisty z danej firmy, dzięki czemu w pełni wykorzystasz swój potencjał i sprawdzisz się na wybranym stanowisku pracy. Rekrutacja na praktyki będzie się odbywać na przestrzeni maja i czerwca w każdym roku akademickim, począwszy od maja 2010 r.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego