logo
EDULOG
Informacje o Projekcie - Studia INŻ. SP. "Automatyzacja i utrzymanie systemu...

Rozpoczęliśmy rekrutacje studentów I roku studiów inżynierskich na kierunku logistyka na specjalności dofinansowane w ramach projektu "EDULOG - Edukacja Logistyczna".
Studenci studiów stacjonarnych będą mogli skorzystać ze specjalności "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw". Studenci studiów niestacjonarnych ze specjalności: "Automatyzacja procesu magazynowego".

Na każdej ze specjalności obowiązują limity miejsc!!!
Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani jako słuchacze poszczególnych specjalności od roku akademickiego 2010/2011 zostana zwolnieni z części czesnego.
Zasady i tryb rekrutacji określa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH INŻYNIERSKICH I STOPNIA REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „EDULOG – EDUKACJA LOGISTYCZNA” .


Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu - pokój 213 i w Dziekanacie Uczelni.

Studia na specjalności „Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego” uczą definiowania i wdrażania optymalnej strategii opracowywania planów zamówień, usług transportowych, przygotowywania strategii dystrybucji towarów. Studia przybliżają wiedzę z zakresu technologii usług magazynowania, zarządzania jakością, ekonomiki transportu, towaroznawstwa oraz technologii informacyjnych wykorzystywanych przy planowaniu i zarządzaniu infrastrukturą magazynową.

 

Ponadto w ramach specjalności realizowane będą wyjazdy studyjne, gdzie w praktyce wykorzystywać będziesz zdobytą podczas zajęć teoretycznych wiedzę z zakresu logistyki. 

Aby wzmocnić praktyczny wymiar nauczania raz w semestrze organizowane będą spotkania za specjalistami – praktykami z dziedziny logistyki, którzy przybliżą najistotniejsze aspekty funkcjonowania firm logistycznych. Zajęcia te będą miały charakter studium przypadku, gdzie podczas dyskusji i analiz rozwiązywane będą poruszane problemy.

Najlepsi studenci specjalności będą mogli skorzystać z dwumiesięcznych staży za wynagrodzeniem w wiodących przedsiębiorstwach logistyczno-transportowych. Staż będziesz odbywał pod stałym nadzorem specjalisty zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z praktykiem i dwumiesięcznej pracy zdobędziesz doświadczenie zawodowe wymagane obecnie na rynku pracy. 

Warto starać się o staż! Za swoją pracę możesz otrzymać nawet do 4 000,00zł!

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego