logo
EDULOG
Informacje o Projekcie - Studia INŻ. SP. "Systemy informacyjne w ŁaŃcuchu Dostaw"

Rozpoczęliśmy rekrutacje studentów I roku studiów inżynierskich na kierunku logistyka na specjalności dofinansowane w ramach projektu "EDULOG - Edukacja Logistyczna".
Studenci studiów stacjonarnych będą mogli skorzystać ze specjalności "Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw". Studenci studiów niestacjonarnych ze specjalności: "Automatyzacja procesu magazynowego".

Na każdej ze specjalności obowiązują limity miejsc!!!
Studenci, którzy zostaną zakwalifikowani jako słuchacze poszczególnych specjalności od roku akademickiego 2010/2011 zostana zwolnieni z części czesnego.
Zasady i tryb rekrutacji określa REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W STUDIACH INŻYNIERSKICH I STOPNIA REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „EDULOG – EDUKACJA LOGISTYCZNA” .


Więcej informacji można uzyskać w Biurze projektu - pokój 213 i w Dziekanacie Uczelni.

Na wybór specjalności „Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw” decydujesz się po pierwszym roku studiów, trwać będzie 5 semestrów. 

Studia na specjalności „Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw ” przygotowują do organizowania, zarządzania i kontrolowania systemów logistycznych w przedsiębiorstwie przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi informatycznych wspomagających systemy przepływu informacji, decyzyjne i zarządcze. Studia przybliżają wiedzę z zakresu krajowych i międzynarodowych systemów logistycznych, nauk ekonomicznych, prawa, organizacji i zarządzania. 

 

Wykłady i ćwiczenia w ramach obu specjalności będą prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach najwyższej klasy. Każdy student otrzyma komplet skryptów do przedmiotów specjalnościowych a także materiały dydaktyczne wspomagające proces nauczania.

Ponadto w ramach specjalności realizowane będą wyjazdy studyjne, gdzie w praktyce wykorzystywać będziesz zdobytą podczas zajęć teoretycznych wiedzę z zakresu logistyki. 

Aby wzmocnić praktyczny wymiar nauczania raz w semestrze organizowane będą spotkania za specjalistami – praktykami z dziedziny logistyki, którzy przybliżą najistotniejsze aspekty funkcjonowania firm logistycznych. Zajęcia te będą miały charakter studium przypadku, gdzie podczas dyskusji i analiz rozwiązywane będą poruszane problemy.

Najlepsi studenci specjalności będą mogli skorzystać z dwumiesięcznych staży za wynagrodzeniem w wiodących przedsiębiorstwach logistyczno-transportowych. Staż będziesz odbywał pod stałym nadzorem specjalisty zatrudnionego w przedsiębiorstwie. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z praktykiem i dwumiesięcznej pracy zdobędziesz doświadczenie zawodowe wymagane obecnie na rynku pracy. 

Warto starać się o staż! Za swoją pracę możesz otrzymać nawet do 4 000,00zł!

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego