logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 lat tradycji, prestiżu renoma na rynku edukacyjnym w Polsce, dobra opinia pracodawców największych firm transportowychi logistycznych;

Absolwenci po ukończeniu studiów otrzymują dwa dyplomy: polski oraz francuski;

Jedyna uczelnia w Europie Środkowo-Wschodniej akredytowana przez
CILT (UK);

Wyróżnienie MWSLiT we Wrocławiu w raporcie międzynarodowej organizacji OECD jako uczelni ukierunkowanej na biznes
i przemysł, kształcącej wysoko wyspecjalizowaną kadrę;

Najlepsza w Polsce specjalistyczna uczelnia logistyczna według rankingu Perspektyw 2016;

Jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku wyróżniona certyfikatem Dobra Uczelnia – Dobra Praca;

Laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” nieprzerwanie od 2005 roku;

Laureat certyfikatu „Uczelnia Liderów” nieprzerwanie od 2011 roku;

Uczelnia uhonorowana Nagrodą Premiera Francji
w roku 2003 za najlepszy
w wymiarze europejskim projekt edukacyjny;

Wymiany i staże w ramach Programu Erasmus+ (uczelnie partnerskie
z całego świata);

Współpraca międzynarodowa
z uczelniami
z: Francji, Czech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Ukrainy, Bułgarii, Argentyny, Maroka, Turcji i Chin;

Kadra składająca się
z wybitnych specjalistów
z kraju i zagranicy;

Praktyki we francuskich, niemieckich oraz polskich centrach logistycznych
i firmach transportowych;

Uczelnia posiadająca najnowocześniejsze, w pełni wyposażone laboratoria budowlane oraz logistyczne dla studentów, w tym innowacyjne technologie RFID;

Niezmienne czesne od 17 lat.

Rankingi Szkół Wyższych

Akredytacja CILT  | RAPORT OECD | PREMIUM BRAND | KLUCZ SUKCESU UCZELNIA LIDERÓW | WIARYGODNA SZKOŁA DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA
PERSPEKTYWY | SZKOŁA PRZYJAZNA RODZICOM

 

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH PERSPEKTYWY 

Akredytacja CILT

 Certyfikat CILT 2015

 

skan

 

4

 

0

 

1

 

1

 

2

CILT skupia w swych kręgach ponad trzydzieści trzy tysiące członków z ponad 100 krajów; głównie praktyków logistyki i transportu. Przez 20 lat w ramach Instytutu wykonano 7500 opracowań, badań i raportów dla potrzeb firm, organizacji rządowych i międzynarodowych korporacji. CILT wspomaga logistyczną działalność międzynarodowych organizacji charytatywnych. Dla potrzeb Instytutu pracuje stale rada dyrektorów, która skupia 150 szefów logistyki z największych korporacji. Wskazują oni kierunki badań i kierunki rozwoju logistyki na następne lata. Ponadto Instytut od wielu lat prowadzi intensywne działania w sferze edukacji logistycznej zarówno dla wielkich korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorców.


Do elitarnego grona członków CILT jako jedyna uczelnia wyższa w Polsce przystąpiła Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, spełniając najwyższe kryteria związane z uzyskaniem akredytacji CILT. Tym samym Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu znalazła się w elitarnym gronie uczelni i instytutów, takich jak Oxford Brookes University, Cardiff University oraz London Institute of Shipping and Trade.


MWSLiT we Wrocławiu jest jedyną uczelnią wyższą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała akredytację brytyjskiego instytutu logistycznego dla kierunku Logistyka – studia I stopnia inżynierskie i licencjackie w latach 2012-2017 r. oraz studia magisterskie w latach 2012-2017 r. Sukces ten uczelnia zawdzięcza swym staraniom o ciągły rozwój poziomu nauczania, dbałości o wprowadzanie praktycznych elementów w procesie nauczania, zaangażowaniu kadry naukowej w prowadzenie interdyscyplinarnych metod w zajęciach dydaktycznych, rozwojowi infrastruktury naukowej (najlepsze, specjalistyczne laboratoria logistyczne) oraz, a może przede wszystkim stałym kontaktom z szeroko rozumianym otoczeniem biznesu, w tym współpracy z firmami z branży transport - spedycja - logistyka.


W 2016 roku uczelnia uzyskała przedłużenie akredytacji CILT(UK) dla studiów magisterskich The Chartered Institute of Logistics and Transport(UK), który docenił MWSLiT we Wrocławiu przedłużając ją do 2021 roku. W 2017 roku przedłużono także akredytację CILT(UK) dla studiów licencjackich oraz inżynierskich do roku 2022. Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokich standardów edukacji i ciągłego wzrostu poziomu nauczania na wrocławskiej uczelni.


Przynależność MWSLiT do elitarnego klubu europejskich uczelni logistyki i transportu daje jej studentom gwarancję szerokich perspektyw kariery zawodowej w branży logistycznej. Certyfikat, którym jest opatrzony dyplom ukończenia studiów, jest szeroko rozpoznawalny oraz preferowany wśród najbardziej liczących się firm logistycznych na świecie. Absolwent MWSLiT może liczyć na zatrudnienie u najlepszych pracodawców w branży na całym świecie. Już dziś podczas rozmowy rekrutacyjnej, absolwenci specjalistycznych uczelni logistycznych są pytani o dodatkowe kwalifikacje - mianowicie posiadanie międzynarodowego certyfikatu CILT. Absolwenci legitymujący się certyfikatem CILT posiadają umiejętności w zarządzaniu i realizacji projektów logistycznych.


Przynależność do Chartered Institute of Logistics and Transport daje również studentom i absolwentom dostęp do szerokich zasobów CILT przez cały okres trwania kariery zawodowej - między innymi do biuletynów informacyjnych, prac badawczych i innych źródeł naukowych.


Osiągnięcie członkowstwa CILT przez MWSLiT we Wrocławiu jest nie tylko sukcesem samej uczelni, jej kadry nauczającej oraz studentów, ale - co równie istotne - pozwala sytuować Polskę w awangardzie krajów o najnowocześniejszym, edukacyjnym zapleczu logistycznym. Po raz kolejny MWSLiT we Wrocławiu wyznaczyła standardy edukacji, jako uczelnia dbająca o ciągły rozwój poziomu nauczania.

Na co mogą liczyć nasi studenci?

 

 • Studia w jedynej uczelni w Europie Środkowo-Wschodniej, która jest akredytowana przez Chartered Institute of Logistics and Transport (UK)
 • Prestiżowy certyfikat CILT(UK), który, jest rozpoznawany przez menedżerów logistyki w Europie i na świecie
 • Dostęp do banku wiedzy CILT(UK), w którym znajduje się ponad 37.000 specjalistycznych pozycji związanych z logistyką i transportem
 • Możliwość zostania chartered member (licencjonowanym członkiem) tej najstarszej i największej instytucji zrzeszającej logistyków w Europie

 

3

 

 

 

RAPORT OECD

 

21.02.2013r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła raport dotyczący wpływu szkolnictwa wyższego na rozwój Wrocławia. OECD to międzynarodowa organizacja ekonomiczna skupiająca 34 państwa. Wrocławskie środowisko akademickie na spotkaniu z przedstawicielami OECD zgłosiło chęć poddania się analizie, która miała pokazać jak uczelnie wyższe wpływają na rozwój miasta.

O Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, która wyposaża swoich studentów w pożądane na obecnym rynku pracy umiejętności piszą w raporcie: "MWSLiT umożliwia studentom nabywanie dodatkowej wiedzy i doszkalanie się. Wszyscy studenci mają praktyki w przedsiębiorstwach. Niepubliczna, ukierunkowana na biznes i przemysł Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zapewnia firmom logistycznym wyszkolonych profesjonalistów. Większość studentów zatrudniona jest w sektorze logistycznym"

To sformułowanie oparte na starannych badaniach prowadzonych przez liczącą się w świecie instytucję potwierdza, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu kształci studentów na wysokim poziomie w oparciu o programy nauczania wynikające nie z podaży, a z potrzeb gospodarki. W tej sytuacji, MWSLiT wyróżnia się ze swoim programem nauczania nastawionym na kształcenie profesjonalistów zgodnie z potrzebami rynku, tym samym oferujące najlepsze kierunki studiów.

O Raporcie można przeczytać: link do artykułu

PREMIUM BRAND

 premium

 

ranking

 

perspektywy zawodowe

Po raz kolejny odbył się Ranking niepublicznych uczelni wyższych Premium Brand 2017, podczas którego ponownie wyłonione zostały Uczelnie Wysokiej Reputacji. Badanie objęło publiczne uczelnie akademickie, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Miło nam poinformować, że w Rankingu Generalnym Niepublicznych Uczelni Magisterskich Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu zdobyła ex aequo 3. miejsce, dzięki czemu wyróżniono nas tytułem Uczelnia Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017. Badane osoby określiły nas, jako Uczelnię Prestiżową oraz taką, którą chętnie zarekomendowałyby swoim bliskim i dzięki temu w obu tych kategoriach również znaleźliśmy się na podium. Cieszy nas także fakt, że doceniony został nasz wkład i zaangażowanie w pracę ze studentami, a tym samym MWSLiT zajęła 2. Miejsce w kategorii Perspektywy Zawodowe - po ukończeniu tej uczelni można znaleźć dobrą pracę - tak wskazało 88% badanych.

Organizowany ranking reputacji marki Premium Brand powstał na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii, zrealizowanego wśród osób znających daną uczelnię. Badanie reputacji zostało przeprowadzone przez MAISON&PARTNERS na ogólnopolskim panelu badawczym Ariada, a pomiar wykonano na losowo-kwotowej, ogólnopolskiej próbie konsumentów metodą CAWI. Próba była kwotowana wg reprezentacji w populacji Polaków w wieku od 15-tu lat wzwyż (uwzględniono płeć, wiek, wykształcenie i wielkość zamieszkałej miejscowości).

Pomiar reputacji był prowadzony z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. Dominikę Maison obejmującego pięć kluczowych wymiarów. Są to:

 • Renoma (To prestiżowa uczelnia),
 • Referencje (To uczelnia, którą z czystym sumieniem można polecić znajomym),
 • Atmosfera medialna (O tej uczelni mówi się źle w mediach),
 • CSR, zaangażowanie społeczne (Ta uczelnia w swoich działaniach bierze pod uwagę dobro społeczeństwa),
 • Postrzeganie perspektyw zawodowych (Ta uczelnia kojarzy mi się z szansą na znalezienie dobrej pracy).

 

Na podstawie ocen w badanych wymiarach policzony został wskaźnik reputacji Premium Brand, który przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów. Wynik na poziomie minimum 60 punktów kwalifikuje podmiot do uzyskania tytułu Uczelni Wysokiej Reputacji Premium Brand 2017.                                                                                                                                        

  UCZELNIA LIDERÓW    

KLUCZ SUKCESU

1

 

2

 

W roku 2017 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została laureatem XXI edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Otrzymała wyróżnienie specjalne i tytuł Wiodącej Uczelni Logistycznej w Polsce.

 

Dolnośląski Klucz Sukcesu to prestiżowe, najwyższe regionalne wyróżnienie przyznawane wybitnym osobowościom oraz najlepszym firmom, instytucjom i samorządom, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju i promocji Dolnego Śląska. Przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem środowisk gospodarczych, kulturalnych i samorządowych.

 

Inicjatorem konkursu jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Wyróżnienia są przyznawane corocznie od 1997 roku.

UCZELNIA LIDERÓW

    logo jpg5

 

  

 certyfikat 1

 

 certyfikat 2

 

MWSLiT Wroclaw (2) Strona 01

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu już po raz 7 z rzędu została uhonorowana certyfikatem Uczelnia Liderów, jako najlepsza uczelnia niepubliczna w Polsce kształcąca specjalistów w zakresu logistyki i transportu. W tym roku otrzymaliśmy także statuetkę „Primus”, którą uzyskują uczelnie z najwyższą liczbę punktów rankingowych. Wyróżnienia są potwierdzeniem nowoczesności i innowacyjność, potencjału oraz orientacji na rozwój. Certyfikat przyznany przez komisję naukowców jest również świadectwem znaczącego wkładu w rozwój edukacji na rynku pracy oraz podnoszenia jakości kształcenia, z myślą o zawodowej przyszłości absolwentów.

 

Program Uczelnia Liderów jest realizowany corocznie od 2011 roku przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, natomiast podsumowanie poszczególnych edycji ma miejsce na przełomie czerwca i lipca. Misją Programu jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów i aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

 

W Programie Uczelnia Liderów szkoły wyższe klasyfikowane są w 4 kategoriach: publiczne uczelnie akademickie, państwowe wyższe szkoły zawodowe, niepubliczne uczelnie magisterskie oraz niepubliczne uczelnie licencjackie. Szansę na certyfikat oraz godło promocyjne Uczelnia Liderów mają szkoły wyższe, które na pierwszym miejscu stawiają wysoką jakość kształcenia, starają się budować własną ofertę edukacyjną uwzględniając potrzeby rynku pracy zarówno w Polsce, jak i Unii Europejskiej, kształtują u swoich studentów kreatywność, pomysłowość i postawy proinnowacyjne oraz zapewniają edukację praktyczną, opartą na nowoczesnych metodach dydaktycznych.

 


IMGP7674 l

 MWSLIT LAUREATEM CERTYFIKATU WIARYGODNA SZKOŁA

WIARYGODNA SZKOŁA / DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA

 

Wiarygodna Szkola

 DUDP 2017 m

 konkurs logo

WSZ 2017 MWSLIT  DUDP 2017 MWSLIT

 

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu po raz kolejny została wyróżniona Certyfikatem Wiarygodna Szkoła, przyznanym przez Akademickie Centrum Informacyjne na rok akademicki 2017/2018. Uczelnia jest laureatem certyfikatu Wiarygodna Szkoła nieprzerwanie od 2005 roku. Wyróżnienie to potwierdza wysokie standardy nauczania, zarówno kształcenia merytorycznego, jak i praktycznego.

MWSLiT po raz 7 otrzymała także certyfikat Dobra Uczelnia – Dobra Praca, który jest świadectwem rzetelnego przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy. Nagroda ta stanowi wyróżnienie szkoły jako placówki realizującej odpowiednie dla rynku pracy programy nauczania oraz prezentującej najlepsze narzędzia i projekty poprawiające status absolwentów na rynku pracy.

Od 2010 roku projektowi Wiarygodna Szkoła towarzyszy konkurs na Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce zaadresowany do wszystkich szkół wyższych publicznych i niepublicznych. W tym roku Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ponownie została jednym z laureatów. W organizowanym po raz ósmy konkursie oceniono stopień wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także zapoznanie się z innowacyjnymi działaniami, realizowanymi w sektorze edukacji wyższej. Na podstawie wieloaspektowej analizy MWSLiT znalazła się w gronie laureatów, którzy zgromadzili największą liczbę punktów we wszystkich badanych obszarach.

Uczelnia uzyskała wysokie oceny w szczególności za:

 • nowatorskie podejście do kształcenia wyższego poprzez uruchomienie systemu studiów dualnych na kierunku logistyka i transport,
 • wprowadzenie do oferty studiów kierunku z wykładowym językiem angielskim (logistyka),
 • sukcesywne wzbogacanie oferty studiów podyplomowych,
 • współpracę ze środowiskiem pracodawców i włączenie ich w proces dydaktyczny oraz za wdrażanie licznych projektów mających na celu dostosowanie programów nauczania do oczekiwań rynku pracy,
 • wielopłaszczyznową działalność Biura Karier i organizację cyklicznych spotkań z pracodawcami, wyjazdów studyjnych, a także bezpłatnych zajęć warsztatowych.

 

 

IMGP7689 m

 

PERSPEKTYWY 

 zdjęciegłówne

 

zdjęcienr1 Strona 1

 

Pierwsza uczelnia logistyczna w Polsce i 16. wśród wszystkich polskich niepublicznych uczelni magisterskich. To o 7. miejsc wyżej niż w ubiegłym roku. Wśród niepublicznych uczelni na Dolnym Śląsku MWSLiT we Wrocławiu zajęła 3. miejsce.

W ocenie uwzględniono: prestiż akademicki, siłę naukową, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienie. Więcej na: http://www.perspektywy.pl/RSW2016/

 

Uczelnia przyjazna rodzicom

 

certyfikat

 

IMG 0001

 

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU ogłosiło wyniki zorganizowanego przez siebie Konkursu Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom". Tytuł ten przyznano tylko dziewięciu Uczelniom wyższym w Polsce.

Laureatem została m.in. Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Uczelnia otrzymała dyplom za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla studiujących i pracujących rodziców, a także za wprowadzanie rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego z nauką i z pracą.

Opis tzw. dobrych praktyk ocenianych w konkursie zostanie opublikowany w materiale informacyjno-promocyjnym. „Podręcznik dobrych praktyk Uczelnia Przyjazna Rodzicom" zostanie wydany w formie e-book i będzie dostępny w Internecie.

Więcej informacji o konkursie:
http://www.plineu.org/projects/uczelnia-przyjazna-rodzicom/

 


 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony