DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  
 

 

Projekt pn. „Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy branży TSL oraz IT” (nr RPDS.10.04.02-02-0004/17) zakłada zwiększenie szans na zatrudnienie 30 uczniów i uczennic Technikum Akademickiego we Wrocławiu, którego organem prowadzącym jest niepubliczna Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.
Projekt realizowany jest od 1.11.2017 r. do 30.09.2018 r.
Poprawa efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenie kompetencji zawodowych związanych z branżą TSL oraz IT, nabycie doświadczenia zawodowego, "szyte na miarę” formy wsparcia zaplanowane w projekcie (indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe z udziałem pracodawców, pośrednictwo pracy), staże zawodowe realizowane we współpracy z Partnerem społecznym - Polską Unią Transportu oraz doposażenie warsztatów logistycznych i informatycznych to odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby uczniów Szkoły.
Zdefiniowano zadania uwzględniające model szkolenie-staż-praca wypracowany w ramach PIW EQUAL:

 

  • indywidualna diagnoza sytuacji na rynku pracy, predyspozycji zawodowych i kierunków rozwoju, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, których efektem będą IPD (aktualizowane na każdym etapie uczestnictwa w projekcie), oferty pracy;
  • szkolenia, których efektem będą zwiększone kompetencje i umiejętności zawodowe- wynikające z IPD;
  • aktywizacja zawodowe poprzez szkolenia dające uprawnienia oraz staże umożliwiające zdobycie doświadczenie zawodowe

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype