DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  
 

 

 

08-03-2019
zajawka

Uczniowie Technikum Akademickiego przy MWSLiT dzięki dofinansowaniu z projektu "Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy i branży TSL oraz IT", mają możliwość pracy przy tworzeniu makiet logistycznych. Dzięki zakupionym materiałom uczniowie nabywają niezbędne umiejętności w planowaniu logistycznym co przekłada się na zdobycie wiedzy praktycznej oraz teoretycznej.


25-02-2019
zajawka

Uczniowie Technikum Akademickiego przy MWSLiT w ramach projektu "Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy i branży TSL oraz IT" - mogli zgłosić się do udziału w kursie informatycznym. Dzięki profesjonalnie przygotowanym salom informatycznym uczestniczyli w szkoleniach organizowanych na terenie naszej szkoły. Kurs umożliwiił zdobycie trzech certyfikatów: excel, baz danych oraz IT Security. Uczniowie obecnie czekają na egzaminy które potwierdzą zdobytą podczas kursu wiedzę.


21-01-2019
zajawka

W drugiej połowie grudnia ubiegłego roku w Technikum Akademickim przy MWSLiT odbył się kurs na uprawnienia SEP dla uczniów biorących udział w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy i branży TSL oraz IT". Kurs zakończy się egzaminem dającym uprawnienia elektr. do 1 kV w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Życzymy wszystkim uczestniczącym w kursie powodzenia na egzaminie!


15-01-2019
zajawka

W ramach projektu 15 uczniów Technikum Akademickiego przy MWSLiT w okresie od października do grudnia ubiegłego roku brało udział w kursie Magazynier - kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w ośrodku kształcenia kursowego 2xTak. Uczniowie poza zajęciami teoretycznymi w salach wykładowych ćwiczyli na placu manewrowym, gdzie w obecności specjalistów nabywali umiejętności praktyczne. Dzięki pozytywnie zdanemu egzaminowi nabyli uprawnienia urzędu dozoru technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego.


11-09-2018
zajawka

W okresie wakacji uczniowie Technikum Akademickiego przy MWSLiT biorący udział w projekcie "Rozwój edukacji zawodowej w Technikum Akademickim odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy i branży TSL oraz IT" mieli możliwość odbycia miesięcznego płatnego stażu w firmach specjalizujących się w branżach logistycznych oraz informatycznych. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość poszerzenia oraz usystematyzowania zdobytej wiedzy, a także poznania stanowiska pracy o które mogą starać się w przyszłości.


01-09-2018
Zakończone zostały wakacyjne staże dla uczniów/uczennic. Odbyły się 23 staże zawodowe, każdy w wymiarze 150 godzin.


01-07-2018
Rozpoczęliśmy realizację staży zawodowych w przedsiębiorstwach z branży logistycznej i informatycznej.


01-06-2018
Rozpoczynamy realizację warsztatów symulacyjnych dla uczniów/uczennic w klasach technik-logistyk i technik-informatyk.


30-04-2018
Zakończone zostało doradztwo zawodowe w ramach projektu. W zajęciach grupowych i indywidualnych wzięło udział 31 uczniów/uczennic Technikum Akademickiego.


15-01-2018
Rozpoczęliśmy realizację doradztwa zawodowego - odbywają sie zajęcia grupowe i spotkania indywidualne.


01-12-2017
Rozpoczynamy rekrutację do projektu. Uczniów zachęcamy do zgłaszania się do sekretariatu szkoły.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype