DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  
 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt pn. „Rozwój oferty Biura Karier dla wzrostu konkurencyjności studentów MWSLiT na rynku pracy” to kolejny etap Strategii podnoszenia jakości usług przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki  i Transportu we Wrocławiu. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w zakresie działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 132 studentów i 88 studentek MWSLiT niezbędnych w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy poprzez poszerzenie zakresu działań i podniesienie jakości funkcjonowania Biura Karier i Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów MWSLiT we Wrocławiu.

Dzięki realizacji projektu studentki i studenci MWSLiT będą mogli skorzystać z szerzej oferty wsparcia świadczonego przez Biuro Karier, w szczególności w obszarze profesjonalnego diagnozowania kompetencji, indywidualnego poradnictwa zawodowego, zakładania działalności gospodarczej i kształcenia przedsiębiorczości. Powyższe działania prowadzone będą we współpracy z Partnerami społecznymi tj. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu oraz organizacją pracodawców na Dolnym Śląsku - Polską Unią Transportu.

Projekt realizowany będzie od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r.
Wartość projektu: 198 277,50 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype