REKRUTACJA 2021/2022 TRWA!

    SPRAWDŹ    
  
 

DLA KOGO

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte dwie grupy docelowe:

  • studenci i studentki MWSLiT wszystkich kierunków i trybów studiów, którzy ukończyli 20 lat, min. 220 osób;
  • pracownicy Biura Karier

NABÓR DO PROJEKTU

Dział Projektów Międzynarodowych informuje, że nabór uczestników projektu Rozwój oferty Biura Karier dla wzrostu konkurencyjności studentów MWSLiT na rynku pracy, POWR.03.01.00-00-B048/17 będzie odbywał się w trybie ciągłym. Formularze zgłoszeniowe można składać w Biurze Karier i u doradcy zawodowego w pok. nr 4.

 

Możliwość wzięcia udziału w projekcie mają studentki i studenci MWSLiT wszystkich kierunków (Logistyka, Transport, Budownictwo, Zarządzanie) i trybów (stacjonarny, niestacjonarny) studiów. Wymogiem jest ukończenie 20 roku życia.

 

Wstępna deklaracja wzięcia udziału w rekrutacji do Projektu odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz ze wskazaniem preferowanych form wsparcia. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.

 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.

 

Dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy – Studentka/Student

Formularz zgłoszeniowy – Biuro Karier

Deklaracja uczestnictwa i oświadczenie

Formularz rezygnacji

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype