Cel studiów

Przygotowanie kadry do pracy w nowoczesnej firmie, w dziale zakupów. Przekazanie wiedzy z zakresu zarządzania portfelem zakupów, w oparciu o przykłady i case'y.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób pracujących lub zamierzających pracować w dziale zakupów,
 • osób skierowanych do pracy w dziale zakupów, które mają potrzebę nabycia odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności zakupowych,
 • osób z innych działów operacyjnych (logistyka, produkcja, jakość), które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności zakupowe.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • podstawowych zagadnień prawnych, logistycznych i jakościowych,
 • skutecznego przeprowadzania przetargów, które realizują zamierzone cele i zapewniają spełnienie oczekiwań klientów działu zakupów,
 • zarządzania portfelem zakupów w sposób systematyczny, w celu obniżenia poziomu ryzyka dla firmy oraz osiągnięcia optymalnych warunków współpracy z dostawcami.

Absolwent posiada umiejętności:

 • dokonywania wyboru odpowiednich dostawców w celu optymalnego realizowania celów firmy,
 • budowania i skutecznego zarządzania grupą dostawców (tzw. „panel dostawców"), która dostarcza do firmy daną kategorię produktów lub usług,
 • oceny ryzyka przy współpracy z dostawcami i tworzenia/wdrażania strategii ograniczenia ryzyka,
 • skutecznego przeprowadzania negocjacji z dostawcami, na podstawie oceny własnej pozycji negocjacyjnej, kluczowych wymagań firmy oraz możliwości wynikających z danej współpracy.

Program studiów

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Wprowadzenie do tematu - rola, cele i ocena skuteczności działu zakupów w firmie 4
2. Istotne trendy globalne (z punktu widzenia zakupów) 6
3. Zakupy a Logistyka 8
4. Aspekty jakościowe a zakupy / Jakość i Logistyka i ich związek z zakupami 8
5. Oczekiwanie klienta zewnętrznego - etyczne postępowanie i ochrona środowiska: Co to znaczy dla działu zakupów ? 4
6. Organizacja zakupów w firmie / procedury zakupów / Informayczne wsparcie działu zakupów 8
7. Współpraca działu zakupów z innymi działami 2
8. Wprowadzenie - podstawowe pojęcia 2
9. Przedstawienie Case'u 2
10. Segmentacja portfela zakupów 3
11. Ocena rynku / identyfikacja potencjalnych dostawców 3
12. Wybór strategii dostawców 3
13. Zakupy korzystające z funduszy publicznych (np. funduszy UE) 8
14. Uaktualnienie Case'u 4
15. Narzędzia zakupów - wprowadzenie 2
16. Zmiany wolumenów, przeniesienie czy wprowadzenie nowych dostawców 8
17. Negocjacje 8
18. Aukcje i giełdy internetowe 8
19. Usprawnienia produktu, procesów produkcyjnych, logistyki i łańcucha dostaw 8
20. Uaktualnienie Case'u 4
21. Wprowadzenie - ocena dostawców (wskaźniki oceny dostawców) 8
22. Zarządzanie projektem zakupowym 4
23. Organizacja dostaw seryjnych 6
24. Organizacja dostaw jednorazowych 6
25. Umowy i kontrakty (aspekty prawne) 8
26. Zarządzanie długoterminową relacją z dostawcami 8
27. Uaktualnienie Case'u 4
28. Mierzenie efektywności zakupów (ocena zakupowców przez przełożonych) 4
29. Podsumowanie Case'u 4
30. Seminarium dyplomowe (przedstawienie Case'ów) 16
RAZEM 174

Cennik

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
3800zł 3610zł 2 x 1900zł 4 x 950zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego brania udziału w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków.

 

 • Program studiów obejmuje 174 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria i egzaminy) prowadzonych w systemie zaocznym.
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szerokorozumianej logistyki. Blok logistyczny ma na celu dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z branży TSL (Transport – Logistyka – Spedycja), po to aby absolwenci kierunków niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku studiów.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ul. Sołtysowickiej 19B podczas zjazdów sobotnio - niedzielnych (1 - 2 razy w miesiącu).
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

DODATKOWE KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY

 

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Systemy MRP/ERP A. Tubis, P. Brzezinska , M. Jakubiak Automatyczna identyfikacja S. Kwaśniowski, P. Zając
EDI K. Topolska Logistics Transport 2021 Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN)

Wyjazdy studyjne

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne. W tym roku przygotowaliśmy wizyty w następujących firmach:

3M – amerykański koncern produkujący ponad 55000 produktów w wielu branżach, między innymi: tworzyw sztucznych, materiałów ściernych, branży elektronicznej i farmaceutycznej.

To amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe założono w 1994 w Seattle. Firma zajmuje się handlem elektronicznym, B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy.

Zajęcia wprowadzające z logistyki

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Istota i zakres logistyki 2
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6
3. Istota i zakres spedycji 3
4. Transport w rozwoju logistyki 3
5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2
RAZEM 16

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42          
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype     skype