logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistyka studia licencjackie - Program studiów

Specjalistyczne laboratoria
 
Certyfikowane szkolenia
 
Praktyki
i staże
 
Wykłady gościnne
 
Akredytacja
CILT (UK)
 
 

 

Cztery specjalności do wyboru:

Systemy logistyczne  | Logistyka produkcji | Logistyka zakupów | Logistyka handlu i dystrybucji

 

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Systemy logistyczne

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka E
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole E
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo E
6. Sieci komputerowe E
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Zarządzanie produkcją i usługami E
4. Marketing E
5. Finanse E
6. Międzynarodowe sieci logistyczne E
7. E-biznes E
8. Język francuski E
9. Język angielski / niemiecki E
10. Wychowanie fizyczne E

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Międzynarodowe sieci logistyczne E
3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Technologia informacyjna E
6. Prawo E
7. Inżynieria systemów i analiza systemowa E
8. Socjologia E
9.

Systemy komputerowe w logistyce

E

 

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Ekonomika transportu E
3. Normalizacja i zarządzanie jakością E
4. Ekologistyka E
5. Centra logistyczne E
6. Technologia informacyjna E
7. Infrastruktura magazynowania i transportu wewnętrznego E
8. Technologia usług magazynowych E
9. E-biznes E

 

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Integracja europejska E
3. Projektowanie procesów E
4. Ochrona własności intelektualnej E
5. Etyka zawodowa E
6. Zachowania organizacyjne E
7. Praktyka zal

 

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka produkcji

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka E
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole E
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo E
6. Sieci komputerowe E
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Zarządzanie produkcją i usługami E
4. Marketing E
5. Finanse E
6. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
7. Prawo Zo
8. Język francuski E
9. Język angielski / niemiecki E
10. Wychowanie fizyczne Zo

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Międzynarodowe sieci logistyczne E
3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Technologia informacyjna E
6. Prawo E
7. Inżynieria systemów i analiza systemowa E
8. Socjologia E
9. Wspomaganie komputerowe zarządzania produkcją E

 

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Ekonomia transportu E
3. Normalizacja i zarządzanie jakością E
4. Ekologistyka E
5. Logistyczne wsparcie produkcji E
6. Zarządzanie projektami produkcyjnymi E
7. Strategie zarządzania produktem E
8. Technologia magazynowania produkcji E

 

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Integracja europejska E
3. Projektowanie procesów E
4. Ochrona własności intelektualnej E
5. Etyka zawodowa E
6. Zarządzanie innowacjami w logistyce E
7. Praktyka zal

 

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka zakupów

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka E
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole E
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo E
6. Sieci komputerowe E
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Zarządzanie produkcją i usługami E
4. Marketing E
5. Finanse E
6. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
7. Prawo Zo
8. Język francuski E
9. Język angielski / niemiecki E
10. Wychowanie fizyczne Zo

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Międzynarodowe sieci logistyczne E
3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Technologia informacyjna E
6. Prawo E
7. Inżynieria systemów i analiza systemowa E
8. Socjologia E
9. Zarządzanie dostawami materiałowymi E

 

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Ekonomia transportu E
3. Normalizacja i zarządzanie jakością E
4. Ekologistyka E
5. Zarządzanie relacjami z dostawcami E
6. E-biznes w zakupach E
7. Negocjacje zakupowe E
8. Technologia magazynowania materiałów E

 

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Integracja europejska E
3. Projektowanie procesów E
4. Ochrona własności intelektualnej E
5. Etyka zawodowa E
6. Prawno-logistyczna obsługa dostaw E
7. Praktyka zal

 

Kierunek: LOGISTYKA
Studia pierwszego stopnia licencjackie
Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji

SEMESTR I
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Informatyka E
2. Matematyka E
3. Mikro i makroekonomia E
4. Wstęp do logistyki E
5. Integracja w zespole E
6. Język francuski Zo
7. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR II
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Grafika inżynierska E
2. Rachunkowość E
3. Podstawy zarządzania E
4. Statystyka E
5. Towaroznawstwo E
6. Sieci komputerowe E
7. Wychowanie fizyczne Zo
8. Język francuski Zo
9. Język angielski / niemiecki Zo

 

SEMESTR III
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Mechanika i wytrzymałość materiałów E
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji E
3. Zarządzanie produkcją i usługami E
4. Marketing E
5. Finanse E
6. Międzynarodowe sieci logistyczne Zo
7. Prawo Zo
8. Język francuski E
9. Język angielski / niemiecki E
10. Wychowanie fizyczne Zo

 

SEMESTR IV
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Budowa i eksploatacja maszyn E
2. Międzynarodowe sieci logistyczne E
3. Zarządzanie łańcuchami logistycznymi E
4. Infrastruktura logistyczna E
5. Technologia informacyjna E
6. Prawo E
7. Inżynieria systemów i analiza systemowa E
8. Socjologia E
9. Sieci handlowe i dystrybucyjne E

 

SEMESTR V
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Proseminarium dyplomowe Zo
2. Ekonomia transportu E
3. Normalizacja i zarządzanie jakością E
4. Ekologistyka E
5. Zachowania konsumenckie E
6. Negocjacje w handlu E
7. Infrastruktura magazynowania i transportu wewnętrznego E
8. E-biznes E

 

SEMESTR VI
l.p. PRZEDMIOT Forma
zaliczenia
1. Seminarium dyplomowe i Praca dyplowowa Zo
2. Integracja europejska E
3. Projektowanie procesów E
4. Ochrona własności intelektualnej E
5. Etyka zawodowa E
6. Prawo konsumenckie w logistyce E
7. Praktyka zal

 

Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony