logo Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - Studia niestacjonarne

CILT Wiarygodna szkoła

pocztaE-learningMoodlogWirtualny dziekanat

Najlepsza uczelnia logistyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logistyka studia magisterskie

Studia pod patronatem firm

  ZMPD  

 

 

Studia II stopnia magisterskie (3 semestry)
Studia menedżerskie


Studia II stopnia na kierunku LOGISTYKA w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu przygotowują do wejścia na rynek pracy wysoko wykwalifikowanych menedżerów. Studia opierają się głównie na biznesowych aspektach działalności logistycznej i doskonaleniu umiejętności menedżerskich, co znalazło uznanie w postaci akredytacji programu nauczania przez CILT (UK) (The Chartered Institute of Logistics and Transport).

Absolwent posiada usystematyzowaną, pogłębioną wiedzę z zakresu logistyki podmiotów gospodarczych, w szczególności związaną z zarządzaniem procesami logistycznych w przedsiębiorstwach, jak również wdrażaniem systemowych, innowacyjnych rozwiązań logistycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem na rynku krajowym i międzynarodowym.

Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia magisterskie na kierunku logistyka. Już teraz można uzyskać tytuł magistra w trzy semestry!

Student może wybierać wśród specjalności: Menedżer logistyki produkcji, Menedżer łańcuchów dostaw, Menedżer transportu.

 

SPECJALNOŚĆ TRYB STACJONARNY TRYB NIESTACJONARNY
Menedżer logistyki produkcji X X
Menedżer łańcuchów dostaw X X
Menedżer transportu X X

 

Absolwent studiów magisterskich w MWSLiT we Wrocławiu to wykwalifikowany specjalista przygotowany do zawodu na bardzo wysokim poziomie, cieszący się zatrudnieniem w wiodących firmach branży TSL.

Studia II stopnia magisterskie (3 semestry)
Studia dedykowane pracownikom służb zarządzania kryzysowego, służb mundurowych

 


Zapraszamy na dzienne i zaoczne studia magisterskie na kierunku logistyka. Już teraz można uzyskać tytuł magistra w trzy semestry!

Student może wybierać wśród specjalności: Logistyka w bezpieczeństwie, Logistyka procesów ratowniczych i logistyka służb mundurowych.

 

SPECJALNOŚĆ TRYB STACJONARNY TRYB NIESTACJONARNY
Logistyka w bezpieczeństwie X
Logistyka procesów ratowniczych X
Logistyka służb mundurowych X

 

Zapraszamy na studia w MWSLiT we Wrocławiu.

Studia na specjalności Logistyka w bezpieczeństwie przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania systemów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa narodowego. Absolwenci tej specjalności znają zasady zapewnienia ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych, potrafią zarządzać w sposób skuteczny przepływem informacji, pomocą dla osób poszkodowanych, a także środkami oraz osobami niezbędnymi w zapewnieniu bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

Specjalność: Logistyka procesów ratowniczych
Studia na specjalności Logistyka procesów ratowniczych przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania wszelkich działań, które wspierają logistycznie proces ratowniczy. Absolwenci tej specjalności potrafią definiować strategię działań ratowniczych, diagnozować potrzeby osobowe oraz techniczne niezbędne do realizacji procesów ratowniczych, a także koordynować
i optymalizować przepływy tych zasobów.

Specjalność: Logistyka służb mundurowych
Studia na specjalności Logistyka służb mundurowych przygotowują do planowania, organizowania, koordynowania oraz kontrolowania procesów logistycznych wspierających w działaniach służby mundurowe. Absolwenci tej specjalności potrafią zapewnić zasoby ludzkie i środki techniczne konieczne do skutecznego działania służb mundurowych, zaplanować procesy logistyczne w tym obszarze, a także zarządzać informacją i transportem jako narzędziami wsparcia bezpieczeństwa.

Przygotowanie do Certyfikacji TELC

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu od lipca 2013 roku jest Ośrodkiem Egzaminowania TELC.

Branża TSL jest jedną z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów wciąż wzrasta. Język obcy w logistyce jest kluczowy, dlatego Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu daje swoim studentom kolejną szansę podniesienia kwalifikacji, także językowych.

W ramach toku nauki na studiach magisterskich gwarantujemy:

  • przygotowanie do certyfikacji TELC na wszystkich poziomach języka angielskiego,
  • zewnętrzną certyfikację opłaconą przez MWSLiT we Wrocławiu - po zdaniu pozytywnie wewnętrznego egzaminu.

 

Egzaminy TELC kładą szczególny nacisk na umiejętności porozumiewania się. Uzyskany certyfikat to potwierdzenie znajomości języka obcego, honorowane na terenie Unii Europejskiej. Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizacjętelc GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, posiadającą czterdziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym europejskim poziomie.

Egzaminy The European Languages Certficates – telc to kontynuacja wieloletniej tradycji europejskich certyfikatów językowych, które od dziesięcioleci przyczyniają się do rozwoju nauczania języków obcych w Europie i na świecie.

 

 

Studia pod patronatem firm
Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych
ZMPD

 

 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych jest największym polskim stowarzyszeniem w branży transportu drogowego, istniejącym od 1957 roku. Skupia około 5000 przewoźników wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Podstawowym celem Zrzeszenia jest udzielanie pomocy i przekazywanie informacji członkom ZMPD w sprawach dotyczących działalności przewozowej oraz reprezentowanie ich interesów na zewnątrz. Ponadto ZMPD jest gwarantem systemu TIR w Polsce.

Więcej: http://www.zmpd.pl/ 

ZMPD objęło patronat nad kierunkiem studiów logistyka studia magisterskie, specjalność: Menedżer Transportu. W ramach współpracy studenci mają możliwość m.in. bezpośredniego spotkania z przedstawicielami Zrzeszenia podczas szkoleń organizowanych w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu.

Logintrans Sp. z o.o.
trans logo

 

 

Firma Logintrans od 12 lat w 20 krajach Europy dostarcza nowoczesne narzędzia łączące społeczność transportową. Logintrans oferuje usługi zarówno dla przewoźników, spedytorów, jak i załadowców, udostępniając im zlecenia od rzetelnych firm, informacje na temat zweryfikowanych przewoźników, monitoring kierowców i zleceń.

Więcej: http://www.trans.eu/pl

Firma objęła patronat nad kierunkiem studiów logistyka - studia magisterskie. W ramach współpracy studenci mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firmy podczas wykładów otwartych i bloków ćwiczeniowych (case study) organizowanych w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu. To także doskonała okazja do złożenia aplikacji na wybraną ofertę stażu, czy pracy. 


 

Amazon
amazon logo

 

 

To amerykańskie przedsiębiorstwo handlowe założono w 1994 w Seattle. Firma zajmuje się handlem elektronicznym, B2C i prowadzi największy na świecie sklep internetowy. W październiku 2014 roku firma Amazon otworzyła swoje centra dystrybucyjne w Polsce – w  podwrocławskich Bielanach oraz w Sadach pod Poznaniem. Każdego dnia na całym świcie firma rozwija pomysły, usługi i produkty, które ułatwiają życie milionom klientów.

Więcej: http://www.amazon.com

Firma objęła patronat nad kierunkiem studiów logistyka - studia magisterskie. W ramach współpracy studenci mają możliwość bezpośredniego spotkania z przedstawicielami firmy podczas wykładów otwartych i bloków ćwiczeniowych (case study) organizowanych w siedzibie MWSLiT we Wrocławiu. To także doskonała okazja do złożenia aplikacji na wybraną ofertę stażu, czy pracy. Firma współpracuje także z MWSLiT organizując dla studentów płatne staże w ramach studiów dualnych.


Rekrutacja

 

Zadaj pytanie

 

Pracodawcy Absolwenci Studenci

 

 

© 2015 - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu - tel. 71 324 68 42

mapa serwisu

Przejdź na górę strony