DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

loga ue RP NCBiP

 

 

 

DOFINANSOWANE DUALNE STUDIA LOGISTYCZNE

PŁATNY STAŻ I STUDIA ZA DARMO

logistyka awiacji

 

Studia dualne na kierunku logistyka w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, stworzono z myślą o osobach dążących do podniesienia swoich kompetencji zawodowych zgodnych z potrzebami gospodarki.

Dla Kogo?

Projekt skierowany jest do 35 studentów z kierunku Logistyka – studia I stopnia, stacjonarne.

Opis

Studenci realizują program studiów zgodny z obranym kierunkiem w MWSLiT we Wrocławiu. Kandydaci mają do wyboru cztery specjalności: Logistyka produkcji, Logistyka zakupów, Systemy logistyczne oraz Logistyka handlu i dystrybucji. Po zakończeniu drugiego semestru studenci kontynuują studia na obranym kierunku w systemie dualnym – 35 osób zakwalifikowanych do projektu studiów dualnych będzie uczestniczyć w zajęciach odbywających się na uczelni oraz w stażu w firmie partnerskiej, który będzie realizowany przez cztery kolejne semestry.

 

Ponadto podczas stażu, realizowany będzie również przedmiot wybieralny którego program będzie realizowany przez wyznaczonego przedstawiciela firmy partnerskiej. Firma otrzyma od uczelni listę przedmiotów wybieralnych, z której wybierze jeden przedmiot do zrealizowania w danym semestrze.

 

Za udział w stażu studenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 3840 zł netto za każdy semestr.

Dodatkowe Korzyści dla słuchacza:

 • Możliwość bezpłatnego studiowania od 2 roku,
 • Długoterminowy staż w firmie partnerskiej,
 • Stypendium stażowe,
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne podnoszące kompetencje zawodowe,
 • Zajęcia językowe,
 • Wizyty studyjne w renomowanych firmach branżowych.

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji odbywa się zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym regulaminem. Aplikując, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zgodę na poddanie się monitoringowi w trakcie i po zakończeniu udziału w projekcie oraz deklarację uczestnictwa. Dokumenty są dostępne na stronie uczelni, a także w biurze projektu.

Dodatkowo premiowane osiągnięcia w procesie rekrutacyjnym:

 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej powyżej 4.7,
 • pozytywny wynik z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym.

 

O przyjęciu decydują kryteria projektowe oraz kolejność zgłoszeń.

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • cati
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • gefco
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • panalpina
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • volvo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype