LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Celem projektu pn. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy w MWSLiT we Wrocławiu” jest podniesienie kompetencji i umiejętności dzieci i młodzieży w wieku 13-16 lat kształcących się w szkołach na poziomie podstawowym (klasy 7-8) oraz gimnazjalnym (klasy 2-3) w okresie realizacji projektu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację cyklu 8 zajęć z dziedziny transportu/logistyki oraz budownictwa, o charakterze wykładów, warsztatów oraz laboratoriów prowadzonych w siedzibie Wnioskodawcy, co pomoże rozbudzić wśród uczestniczącej w nich młodzieży ciekawość poznawczą w tych obszarach, zainspirować do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji oraz zapozna ze środowiskiem akademickim i Uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości.

 

Projekt jest zgodny z celem szczegółowym POWER dla działania 3.1: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa i przyczynia się do realizacji priorytetu inwestycyjnego: 10ii poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa wyższego oraz kształcenia na poziomie równoważnym w celu zwiększenia udziału i poziomu osiągnięć, zwłaszcza w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

 

W proces przygotowania programu i harmonogramu zajęć zaangażowany zostanie podmiot działający na rzecz edukacji: Fundacja Rozwoju Logistyki i Zarządzania.

 

Projekt realizowany będzie od stycznia 2019 roku do marca 2020 roku.

Wartość projektu wynosi 249 437,50 zł. Dofinansowanie projektu z UE stanowi 97%.

 

 

Projekt współfinansowany przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype