DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

 

 

Nabór kierowany do uczniów i uczennic (I i II klas technikum) 40 os. w wieku 16-19 lat (4K i 36M), przeprowadzony zostanie w oparciu o zapisy Regulaminu i danych z formularza zgłoszeniowego (FZ). Na stronie internetowej Technikum Akademickiego oraz w biurze projektu zostanie udostępniony FZ wraz z Regulaminem uczestnictwa w projekcie zainteresowane osoby będą zobowiązane do dostarczenia poprawnie wypełnionego FZ do biura projektu mieszczącego się w Szkole osobiście (w szczególnych przypadkach za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).


 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype