Certyfikat Dekra CILT Wiarygodna szkoła

Najlepsza uczelnia logistyczna

 • Logistyka

  Najlepsza uczelnia logistyczna w Polsce zaprasza na specjalistyczne studia I i II stopnia na kierunku logistyka. Wybierz kierunek studiów i uczelnię kształcącą specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. Logistyka obecnie jest zawodem z przyszłością, daje realne szanse na pracę i rozwój zawodowy.

 • Transport

  Nowość w ofercie edukacyjnej! Trzy specjalności do wyboru! Zdobądź uprawnienia! Bądź Szefem! Kieruj mądrze!

 • Budownictwo

  Inżynier budownictwa to z pewnością zawód zaufania społecznego. Podjęcie kształcenia w tym kierunku, to odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa budowli i ludzi. Aby profesjonalnie i rzetelnie wykonywać tak ważny zawód w przyszłości,  już dziś zapraszamy na nasze specjalistyczne studia z budownictwa.

 • Gospodarka przestrzenna

  Gospodarka przestrzenna to kierunek kształcący specjalistów w obszarze zagospodarowania przestrzeni, urbanistyki, uruchomiony zgodnie z potrzebami rynku.  Mając na względzie dynamiczne zmiany urbanistyczne, kierujemy ofertę do wszystkich, którzy chcą w przyszłości wpływać na rozwój naszego miasta, regionu, kraju.

RAPORT OECD

21.02.2013r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła raport dotyczący wpływu szkolnictwa wyższego na rozwój Wrocławia...

Czytaj więcej...

 

 OECD to międzynarodowa organizacja ekonomiczna skupiająca 34 państwa. Wrocławskie środowisko akademickie na spotkaniu z przedstawicielami OECD zgłosiło chęć poddania się analizie, która miała pokazać jak uczelnie wyższe wpływają na rozwój miasta.

O Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu, która wyposaża swoich studentów w pożądane na obecnym rynku pracy umiejętności piszą w raporcie: „MWSLiT umożliwia studentom nabywanie dodatkowej wiedzy i doszkalanie się. Wszyscy studenci mają praktyki w przedsiębiorstwach. Niepubliczna, ukierunkowana na biznes i przemysł Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, zapewnia firmom logistycznym wyszkolonych profesjonalistów. Większość studentów zatrudniona jest w sektorze logistycznym”

To sformułowanie oparte na starannych badaniach prowadzonych przez liczącą się w świecie instytucję potwierdza, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki Transportu we Wrocławiu, posiadająca jako 1 z 7 na 340 niepublicznych uczelni najwyższą I kategorię przyznaną przez MNiSW, kształci studentów na wysokim poziomie w oparciu o programy nauczania wynikające nie z podaży, a z potrzeb gospodarki. W tej sytuacji, MWSLiT wyróżnia się ze swoim programem nauczania nastawionym na kształcenie profesjonalistów zgodnie z potrzebami rynku, tym samym oferujące najlepsze kierunki studiów.

ŚRODA Z PRACODAWCĄ

MWSLiT jako uczelnia praktycznie przygotowująca do wykonywania zawodów przyszłości daje możliwość cyklicznych spotkań z pracodawcami...

Czytaj więcej...

 

 

Kierunki studiów oferowane przez uczelnię dają obecnie duże możliwości.

 Branża TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta, dlatego tak ważne jest poznawanie wymogów przyszłych potencjalnych pracodawców. 

Raz w miesiącu nasi studenci biorą udział w prezentacji firmy z branży TSL. Jako specjaliści w tej dziedzinie, posiadamy wiele kontaktów z liderami rynku, które chcemy aktywnie wykorzystać, aby nasi studenci, mieli szansę wejść na rynek pracy u najlepszych pracodawców.

 

W trakcie spotkań dowiesz się:

 

 • czym zajmuje się dana firma,
 • jak przebiega proces rekrutacji i czego można się po nim spodziewać,
 • na jakie stanowiska aktualnie dana firma poszukuje pracowników,
 • jak wykorzystać i rozwinąć swoje doświadczenie i umiejętności, aby szybko awansować.

 

Jeśli zastanawiasz się jaką uczelnię wybrać postaw na studia we Wrocławiu i wybierz kierunek studiów i uczelnie gwarantującą najlepszą pracę!

 

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM dla studentów MWSLiT!

Miło nam poinformować, iż Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu otrzymała wpis do wykazu ośrodków szkolących...

Czytaj więcej...

 

 

Informujemy, iż studenci naszej Uczelni (osoby które rozpoczęły studia w roku akademickim 2012/2013) którzy ukończą zarówno studia stacjonarne jak i studia niestacjonarne, po spełnieniu określonych w przepisach warunków mogą być po ukończeniu studiów zwolnieni z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Proces certyfikacji przeprowadza Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest jednostką certyfikującą (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym), przy którym działają Komisje Egzaminacyjne.
Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych jest niezbędnym dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy jest jednocześnie certyfikatem kompetencji zawodowych w krajowym transporcie drogowym rzeczy.
Serdecznie zapraszamy – Nasza Uczelnia oferuje kształcenie w kierunku zawodów przyszłości, poprzez specjalistyczną wiedzę oraz szereg kursów niezbędnych do pracy w branży transport, spedycja i logistyka.

PIERWSZY KURS  przygotowujący do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Transporcie Drogowym organizowany przez MWSLiT we Wrocławiu

Kurs obejmuje 5 spotkań po 8 godzin tj. 25 maja ; 26 maja; 1 czerwca; 2 czerwca; 8 czerwca
Zajęcia będą się odbywać w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu przy ulicy Sołtysowickiej 19b we Wrocławiu.

Cele kształcenia: przygotowanie słuchaczy do egzaminu państwowego a tym samym przedstawienie zagadnień z zakresu prawa cywilnego, handlowego, finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym jak również dopuszczenie do zawodu przewoźnika i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Program kursu:

 1. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego – 3 godz.
 2. Wybrane zagadnienia prawa handlowego – 1 godz.
 3. Prawo pracy – 2 godz.
 4. Czas jazdy kierowcy – 6 godz.
 5. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego – 2 godz.
 6. Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem – 2 godz.
 7. Dostęp do zawodu przewoźnika transportu drogowego osób i rzeczy – 3 godz.
 8. Organizacje i instytucje międzynarodowe – 1 godz.
 9. Prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku przewozowym – 4 godz.
 10. Dokumentacja i procedury celne – 1 godz.

Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób lub rzeczy jest jednocześnie certyfikatem w krajowym transporcie osób lub rzeczy. Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych na egzaminie na certyfikat w międzynarodowym transporcie drogowym jest znacznie szerszy niż tylko w samym krajowym transporcie drogowym.

Aby zapisać się na kurs, należy do dnia 10 maja 2013 przesłać na adres kursy@msl.com.pl kartę zgłoszenia,

Każda osoba, która prześle kartę otrzyma od organizatora pełne informacje, dotyczące godzin, miejsca itp.

Koszt kursu : Cena kursu: 879,00 zł brutto  (Cena nie obejmuje opłaty za egzamin i opłaty wydania certyfikatu kompetencji zawodowych)

W cenie szkolenia zapewniamy wykłady prowadzone przez najlepszych wykładowców, ćwiczenia z rozwiązywania zadań problemowych, niezbędne pomoce dydaktyczne ,serwis kawowy przez cały czas trwania kursu, pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz w zapisie na egzamin państwowy przeprowadzany przez Instytut Transportu Samochodowego.

Minimalna grupa to 15 osób, max 30 osób (organizator zastrzega sobie, przełożenie terminu rozpoczęcia kursu, w przypadku braku minimalnie wymaganej grupy uczestników)

Szkolenie zakończone jest wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

W przypadku pytań prosimy kierować zapytania na adres kursy@msl.com.pl lub 71 324 68 40 wew. 222

Karta zgłoszenia

W SWOJEJ EDUKACJI POSTAW NA SPECJALISTĘ

W branży TSL pracuję już od bliska dwudziestu lat. W czasie tym spotykałem się z wieloma zmianami legislacyjnymi oraz technologicznymi.

Czytaj więcej...

 

 

Dobrze pamiętam jak wyglądała branża TSL na początku transformacji.

A jak wygląda sytuacja obecnie. W latach dziewięćdziesiątych o zagadnieniach związanymi z logistyką zaczynało się dopiero mówić, obecnie wdrażamy najnowsze światowe rozwiązania.
Jako wykładowca, ale przede wszystkim, jako wieloletni praktyk w branży TSL mogę śmiało powiedzieć, że Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu jest jedną z tych uczelni, która dała szansę na szybki rozwój jakościowy i technologiczny jaki odnotowujemy obecnie. Rzesze studentów, którzy rokrocznie opuszczają mury tej uczelni jest przygotowana do podjęcia pracy w zawodach przyszłości takich jak spedytor, logistyk czy też pracownik firmy transportowej w stopniu, który większość firm zatrudniających naszych absolwentów ocenia, jako bardzo dobry.
Nie dziwi mnie taka ocena. Dlaczego? Otóż Uczelnia, aby sprostać wyzwaniom kładzie silny nacisk na to, aby wśród kadry naukowej znajdowali się najlepsi specjaliści z branży. Wśród kadry znajdują się wykładowcy z kraju oraz z zagranicy, pracownicy naukowi oraz praktycy.
Co jest ważne z mojego punktu widzenia, jako wykładowcy? Zawsze staram się przekazać niezbędne informacje słuchaczom dotyczące teorii z danego zakresu. Ale teoria to nie wszystko. Dlatego uważam, że korzyści z omawianych na zajęciach przykładów pewnych rozwiązań z życia wziętych są dla studentów nieocenione.
Reasumując, uważam, że swoją ponad dziesięcioletnią historią MWSLiT udowodniła, że na stałe wrosła w strukturę uczelnianą miasta akademickiego, jakim jest Wrocław. Swoją ofertą i jakością nauczania może bardzo ułatwić absolwentom znalezienie pracy w branży TSL a firmom poszukującym pracowników kadrę wykształconą na bardzo wysokim poziomie. Jest to istotne zwłaszcza, że rejon nasz jest jednym z potencjalnie najlepszych pod względem lokalizacji centrów logistycznych w tej części Europy.

 

UCZELNIA GWARANTUJACA PRACĘ W BRANŻY TSL

Nie od dzisiaj wiadomo, że branża TSL jest jednym z najprężniej rozwijających się obszarów gospodarki. Zapotrzebowanie na specjalistów wciąż wzrasta.

Czytaj więcej...

 

 

Perspektywy są bardzo obiecujące, dlatego studenci.

Kluczem do kariery w logistyce jest specjalistyczne wykształcenie oraz praktyka, które dają możliwość zdobycia dobrej pracy. MWSLiT jako Uczelnia rzetelnie przygotowująca do wykonywanego zawodu zawsze dba o najwyższy standard kształcenia jak i możliwości odbywania praktyk oraz staży u najlepszych pracodawców.

 

Bogata oferta praktyk i staży zachęca do stawiania pierwszych kroków na rynku pracy. Cykliczne Spotkania z Pracodawcami oraz wyjazdy studyjne dają szansę do bezpośredniego nawiązywania kontaktów z przedstawicielami największych firm. Duża ilość zajęć praktycznych w najnowocześniejszych na Dolnym Śląsku laboratoriach inżynierii logistycznej, bogata oferta specjalistycznych szkoleń i kursów doszkalających są również wyrazem indywidualnego podejścia i wielu możliwości jakie Uczelnia daje studentom. Sukces na rynku pracy gwarantuje również posiadanie prestiżowego certyfikatu CILT, który absolwent MWSLiT uzyskuje wraz z dyplomem ukończenia studiów. Akredytacja CILT, jest dla Uczelni dużym wyróżnieniem, podkreśleniem biznesowego podejścia do logistyki. W 2012 roku we Wrocławiu powstał CILT(UK) – Polska, jedyny akredytowany ośrodek Instytutu w Europie Środkowo – Wschodniej.

 Dzięki wysokim europejskim standardom nauczania oraz praktycznej stronie kształcenia 95% studentów po ukończeniu studiów znajduje pracę na specjalistycznych stanowiskach zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych przedsiębiorstwach z branży TSL. Niemal każdy absolwent MWSLiT jest zatrudniony na stanowisku zgodnym z kierunkiem studiów – są to przede wszystkim zawody przyszłości takie jak: spedytor, planista, specjalista ds. dystrybucji czy logistyki, dyspozytor, specjalista ds. jakości. Absolwent MWSLiT opuszcza mury Uczelni wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane na rynku pracy, dzięki czemu jest on rzetelnie przygotowany do wykonywania zawodu inżyniera logistyka co docenił już niejeden pracodawca. Wszystko to dzięki programom w pełni spełniającym wymogi Krajowych Ram Kwalifikacji potwierdzających jakość kształcenia zgodną z aktualnymi wymaganiami rynku pracy. W raporcie opublikowanym przez Międzynarodową Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) MWSLiT jest uczelnią, która wyposaża swoich studentów w pożądane na obecnym rynku pracy umiejętności.

 

Zatrudnienie w sektorze logistyki jest atrakcyjne przede wszystkim pod względem finansowym. Raport Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) wykazał, że branża logistyczna znajduje się w czołówce najwyższych płac. Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze logistycznym wynosi 4 500 PLN, a co czwarty respondent zarabia powyżej 7 600 PLN. W sektorze transportu towarów i osób co czwarty zatrudniony zarabia powyżej 5 100 PLN.

 Należy również wspomnieć, że sam Wrocław jako miasto jest atrakcyjnym miejscem. Niska stopa bezrobocia i ważna lokalizacja na mapie Europy mają tutaj główne znaczenie. Mając doskonałe połączenia z niemal wszystkimi europejskimi stolicami, niejedno przedsiębiorstwo inwestuje pieniądze w swój rozwój, tym samym zwiększając jego atrakcyjność wśród regionalnych rynków pracy.

 To, że nauka w MWSLiT jest bardzo dobrą inwestycją w przyszłość potwierdza również fakt przyjęcia na studia inżynierskie grupy 46 osób z krajów Europy Wschodniej: Białoruś, Kazachstan, Ukraina oraz Rosja. Jest to kolejny dowód na to, że jakość nauczania i nacisk na praktyczną stronę kształcenia odgrywają również dużą role na rynku międzynarodowym. Wieloletnia współpraca z francuską grupą Uczelni ESIDEC w Metz gwarantuje otrzymanie podwójnego dyplomu ukończenia studiów, a w czasie ich trwania możliwość uczestnictwa w wykładach zagranicznych gości oraz w wyjazdach stypendialnych do zagranicznych uczelni partnerskich.

 

 

Nowości MWSLiT

 

Władysław Frasyniuk, założyciel i współwłaściciel firmy transportowej FF FRACHT, wyjaśnia dlaczego warto studiować w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu. Jakość, reputacja, a przede wszystkim bardzo dobrze rozwinięta współpraca Uczelni z firmami będącymi liderami rynku TSL, stanowią klucz do sukcesu niemal 95% studentów i absolwentów MWSLiT, którzy już w czasie studiów rozpoczynają swoją karierę w branży.

Życzenia Wielkanocne

Serdeczne życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzą Władze i Pracownicy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i...


Czytaj więcej...
Konferencja Studencka Mod-Log 2014

Koło naukowe LOGISTIQUA działające w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu zaprasza wszystkich...


Czytaj więcej...
Seminarium Naukowo-Praktyczne "Logistyka...

2 kwietnia 2014 odbyło się Seminarium Naukowo-Praktyczne "Logistyka przyszłości" – Implikacje dla biznesu i rynku. Spotkanie...


Czytaj więcej...
© 2013 (71)324-68-42 wew.121 Międzynarodowa Wyższa Szkoła we Wrocławiu - najlepsze studia w Polsce - zawody przyszłości

kierunek studiów - kierunki studiów wrocław - kierunki zamawiane 2013 - licencjat - logistyk - logistyka praca - najlepsze kierunki studiów - podyplomowe wrocław - studia - studia ii stopnia - studia kierunki - studia magisterskie - studia niestacjonarne - studia podyplomowe logistyka - studia podyplomowe wrocław - studia stacjonarne - studia we wrocławiu - studia wrocław - studia wrocław kierunki - studia zaoczne - uczelnia - uczelnie - wrocław studia - zawody przyszłości