DOŁĄCZ DO GRONA SPECJALISTÓW

    SPRAWDŹ    
  

lit2012

Rezultaty badań kadry MWSLiT, jak i naukowców z innych uczelni są publikowane w czasopiśmie naukowym "Logistyka i Transport" wydawanym w języku angielskim o nadanym NR ISSN 1734-2015, które otrzymało od MNiSzW 13pkt. Czasopismo ukazuje się 4 razy w roku. Od 2010r pozyskano środki finansowe z MNISZW - Indeks Plus na umiędzynarodowienie i upowszechnienie w środowisku naukowym. Nad doborem nadsyłanych artykułów czuwa międzynarodowy Komitet Naukowy składający się z wybitnych krajowych i zagranicznych specjalistów (Francja, Słowacja, Niemcy, Ukraina, Holandia, Wielka Brytania, Turcja, Bułgaria, Chiny) z obszaru logistyki, transportu, zarządzania i zarządzania kryzysowego.

 

 13

 

 

 

 

 

W czasopiśmie publikowane są w szczególności:

  • artykuły naukowe prezentujące, z różnych perspektyw badawczych, wszelkie problemy współczesnej logistyki, transportu, zarządzania kryzysowego,
  • komunikaty z prowadzonych badań w kraju i zagranicą,
  • studia przypadków,
  • recenzje książek (polskich i zagranicznych) oraz omówienia artykułów zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych bądź branżowych,
  • informacje z konferencji naukowych w obszarze logistyki i transportu.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony czasopisma: http://www.logistics-and-transport.eu/

 

 

Numery archiwalne:

 


 

Numer 1-2(45-46)/2020

 

 


 

Numer 4(44)/2019

 

 


 

Numer 3(43)/2019

 

 


 

Numer 2(42)/2019

 

 


 

Numer 1(41)/2019

 

 


 

Numer 4(40)/2018

 

 


 

Numer 3(39)/2018

 

 


 

Numer 2(38)/2018

 

 


 

Numer 1(37)/2018

 

 


 

Numer 4(36)/2017

 

 


 

Numer 3(35)/2017

 

 


 

Numer 2(34)/2017

 

 


 

Numer 1(33)/2017

 

 


 

Numer 4(32)/2016

 

 


 

Numer 3(31)/2016

 

 


 

Numer 2(30)/2016

 

 


 

Numer 1(29)/2016

 

 


 

Numer 4(28)/2015

 

 


 

Numer 3(27)/2015

 

 


 

Numer 2(26)/2015

 

 


 

Numer 1(25)/2015

 

 


 

Numer 2(24)/2014

 

 


 

Numer 2(23)/2014

 

 


 

Numer 2(22)/2014

 

 


 

Numer 1(21)/2014

 

 


 

Numer 4(20)/2013

 

 


 

Numer 3(19)/2013

 

 


 

Numer 2(18)/2013

 

 


 

Numer 1(17)/2013

 

 


 

Numer 3(16)/2012

 

 


 

Numer 2(15)/2012

 

 


 

Numer 1(14)/2012

 

 


 

Numer 1(12)/2011

 

 


 

Numer 2(11)/2010

 

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype