Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie wiedzy w obszarze zarządzania procesami logistycznymi, zachodzącymi w skali krajowej i międzynarodowej, z wykorzystaniem rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi), a także profesjonalne przygotowanie do pracy w podmiotach gospodarczych, które uczestniczą w międzynarodowym obrocie towarowym. Słuchacze studiów podyplomowych Logistyka międzynarodowych łańcuchów dostaw nie tylko rozszerzą posiadaną wiedzę teoretyczną, ale także uzyskają praktyczne umiejętności niezbędne do skutecznego i efektywnego funkcjonowania podmiotów we współczesnej gospodarce światowej. Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość brania aktywnego udziału w zajęciach prowadzonych w formie symulacji i gier logistycznych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków z branży logistycznej.

Studia podyplomowe kierowane są do:

 • osób, które są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, ich uzupełnieniem lub podwyższaniem,
 • osób pragnących podjąć pracę na stanowiskach związanych z logistyką,
 • osób zajmujących stanowiska menedżerskie w obszarze logistyki,
 • przedsiębiorstw świadczących outsourcing procesów produkcyjnych,
 • analityków, specjalistów oraz koordynatorów, których zawodowe obowiązki zawierają zadania logistyczne.
zasady rekrutacji2

Absolwent posiada wiedzę dotyczącą:

 • sieci i łańcuchów dostaw, logistyki międzynarodowej oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw,
 • planowania, organizowania, wykonania i kontroli przepływu dóbr w wymiarze ponadgranicznym,
 • rozwiązań zarządczych (koncepcji, metod, narzędzi) stosowanych w zakresie usług transportowo-spedycyjnych, logistycznej obsługi klientów, zarządzania międzynarodowymi systemami logistycznymi,
 • systemów informatycznych wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • przepisów obowiązujących w handlu międzynarodowym.

Absolwent posiada umiejętności:

 • analitycznego myślenia na temat optymalizacji problemów decyzyjnych, które są związane z zarządzaniem strumieniami przepływu dóbr rzeczowych i informacji w obszarze funkcjonalnym krajowych i międzynarodowych łańcuchów logistycznych,
 • metodyczne, pozwalające rozwiązywać problemy logistyczne w zakresie projektowania systemów i procesów logistycznych oraz zarządzania obrotem towarowym na rynku międzynarodowym,
 • planowania, organizowania i koordynowania międzynarodowych przepływów dóbr z miejsc ich nadania do miejsc odbioru w warunkach gospodarki globalnej.

Program studiów

Sprawdź szczegóły

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Zarządzanie procesami oraz relacjami  w łańcuchach i  sieciach dostaw 10
2. Projektowanie sieci logistycznej i lokalizacja jej obiektów 9
3. Strategie zarządzania łańcuchami dostaw 6
4. Zarządzanie zapasami w międzynarodowych łańcuchach dostaw 4
5. Międzynarodowa infrastruktura logistyczna 4
6. Logistyka międzynarodowa i międzynarodowe sieci logistyczne 4
7. Infrastruktura magazynowania i transportu wewnętrznego 7
8. Innowacje w logistyce i łańcuchu dostaw 8
9. Technologie w zarządzaniu nowoczesnym magazynem (RFID, Kody, digitalizacja) 8
10. Systemy informatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw 9
11. Symulacje w modelowaniu łańcuchów dostaw 10
12. Six Sigma Green Belt 25
13. Logistyka e-commerce 10
14. Ekologistyka i zrównoważony rozwój w zarządzaniu łańcuchem dostaw 4
15. Prognozowanie popytu 3
16. Organizacja transportu  i spedycji (prawo celne/przewozowe)  oraz  ubezpieczenia w handlu zagranicznym 13
17. Elektroniczne giełdy transportowe 6
18. Controlling procesów logistycznych 8
19. Rachunek kosztów działań w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw 5
20. Wykład praktyków 10
21. Seminarium 2
22. Wyjazdy studyjne 15
RAZEM 180

Cennik

Sprawdź szczegóły

OPŁATA REKRUTACYJNA
50zł
OPŁATA ZA STUDIA OPŁATA JEDNORAZOWA
(5% ZNIŻKI)
OPŁATA W
2  RATACH
OPŁATA W
4 RATACH
4000zł 3800zł 2 x 2000zł 4 x 1000zł

 

W przypadku skierowania przez osobę prawną więcej niż 4 pracowników przewidujemy dodatkowy rabat.

Opłat należy dokonywać przelewem na konto:

Santander Bank Polska S.A. nr: 82 1090 2398 0000 0001 1527 4070

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

W polu "tytułem" należy koniecznie umieścić następujące informacje: studia podyplomowe, kierunek studiów, imię i nazwisko studenta.

 

Absolwenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe.

Organizacja studiów

Sprawdź szczegóły

Poza podstawowymi, standardowymi elementami dydaktycznymi, słuchacze mają możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w formie gier i symulacji produkcyjnych oraz w wykładach autorskich, prowadzonych przez praktyków. Wyjazdy studyjne pozwalają na zdobycie cennych kontaktów, a także naukę poprzez doświadczenie.

 

 • Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, warsztaty, seminaria, egzaminy i wyjazdy studyjne) prowadzonych w systemie zaocznym. Zjazdy sobotnio – niedzielne (1-2 razy w miesiącu).
 • Studia trwają 2 semestry, łącznie 11 spotkań w formie hybrydowej. Dwa spotkania (pierwsze i ostatnie) odbywają się w siedzibie Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu pozostałe zaś online.
 • Zajęcia wprowadzające z logistyki – dodatkowy, bezpłatny zjazd obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające studentów do tematyki szeroko rozumianej logistyki.
 • Studia podyplomowe kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

Pakiet startowy dla słuchaczy:

Sprawdź szczegóły

logistyka w przedsiebiorstwie
Logistyka w przedsiębiorstwie S. Krawczyk, A. Burghardt, A. Kobyłt, A. Tubis   wprowadzenie do zarzadzania Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw C.C. Bozarth, R.B. Handfield
 Logistics Transport 2021  
Logistyka i transport czasopismo naukowe (20pkt. / MEiN)
   

Wyjazdy studyjne

Sprawdź szczegóły

Chcemy, aby nasi słuchacze czerpali wiedzę od liderów branży TSL. Wybierając studia podyplomowe w MWSLiT, można liczyć na zajęcia z najlepszymi praktykami, ale także na naukę poprzez doświadczenie, które dają organizowane w ramach zajęć wyjazdy studyjne.

Grupa IKEA prowadzi działalność w całym łańcuchu wartości, począwszy od strategii asortymentowej oraz rozwoju produktów po produkcję, dystrybucję i sprzedaż detaliczną.

CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia oraz jego największym producentem w Polsce. Grupa CCC zatrudnia 7000 pracowników, posiada 700 sklepów i własną fabrykę butów skórzanych. Rocznie firma sprzedaje 25 milionów par butów.

Incora

Incora jest wiodącym, niezależnym dystrybutorem i globalnym dostawcą innowacyjnych rozwiązań w zakresie łańcucha dostaw. Firma została stworzona poprzez połączenie dwóch liderów branży - Wesco Aircraft i firmy Pattonair, z ponad 100-letnim doświadczeniem w doskonaleniu usług i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wiedza oraz globalny zasięg pozwalają firmie Incora wspierać wiele branż na świecie, w tym komercyjny przemysł lotniczy, rynek wtórny, obronność i przestrzeń kosmiczną, branżę motoryzacyjną, produkcję urządzeń przemysłowych oraz badania i rozwój branży farmaceutycznej.

 

 

 

 

Certyfikat SIX SIGMA Green Belt

Sprawdź szczegóły

 

certyfikat 

Po zakończeniu studiów podyplomowych słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz mają możliwość uzyskania dodatkowego Certyfikatu SIX SIGMA na poziomie Green Belt wydawanego przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Warunkiem jego uzyskania jest pozytywne zdanie egzaminu.  

 
 

 

Zajęcia wprowadzające z logistyki

Sprawdź szczegóły

W ramach studiów podyplomowych realizowanych przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu, każda specjalność związana z logistyką została wzbogacona o BLOK LOGISTYCZNY obejmujący zajęcia dydaktyczne wprowadzające słuchaczy do tematyki szeroko rozumianej logistyki.

Blok logistyczny ma na celu dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy z obszaru branży TSL (Transport – Spedycja – Logistyka), po to aby absolwenci kierunków studiów niezwiązanych z logistyką mogli bezproblemowo przejść do treści przekazywanych w toku nauczania. Wprowadzenie takiego rozwiązania daje szansę na przekwalifikowanie się oraz poszerzenie wiedzy absolwentom, którzy dotąd nie byli zawodowo związani z obszarem logistyki, spedycji i transportu oraz zarządzaniem tymi dziedzinami praktyki gospodarczej.

 

BLOK WPROWADZAJĄCY DO LOGISTYKI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DODATKOWE PRZEDMIOTY:

 

LP. TEMATYKA WYKŁADÓW - GRUPY ZAGADNIEŃ LICZBA GODZIN
1. Istota i zakres logistyki 2
2. Logistyka zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji 6
3. Istota i zakres spedycji 3
4. Transport w rozwoju logistyki 3
5. Logistyka w praktyce gospodarczej – wykład praktyka 2
RAZEM 16

 

Nasi Partnerzy

 • ups
 • kghm
 • DB Shenker
 • crusar
 • bosh
 • benziger
 • ccc
 • alfa-dach
 • amazon
 • ch_robinson
 • dhl
 • fracht
 • kuehne+nagel
 • leoni
 • mauffrey
 • pkp_cargo
 • poczta_polska
 • ritex
 • rohlig_suus
 • skanska
 • AUTOMATE
 • nestle
 • onyx
 • alka
 • cargo
 • colian
 • dam
 • dta
 • electrolux
 • fleet
 • geodis
 • gs1
 • hellman
 • incora
 • junghenrich
 • kubala
 • lisek
 • lkw
 • michalczewski
 • NEONET
 • pol-alba
 • polbus
 • polska unia transportu
 • priority
 • raben
 • rawplug
 • rhenus
 • skrzypczyk
 • sprintlogo
 • transEdu_logo

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype