zajawka_m

25 czerwca 2024 roku o godz. 12.00 w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbędzie się pierwsza publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości mgr. Grzegorza Wiśniewskiego.

zajawka_m

7 czerwca 2024 r. dla studentów MWSLiT we Wrocławiu został zorganizowany wyjazd studyjny do firmy ROHLIG SUUS Logistics S.A. w Nowej Wsi Wrocławskiej. Wyjazd odbył się w ramach projektu Welcome Centre jako miejsce pomocy, adaptacji i integracji studentów zagranicznych i wykładowców.

zajawka_m

4 - 6 czerwca 2024 r. przedstawiciele i studenci Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu wraz z przedstawicielami Branżowego Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki wzięli udział w najważniejszym wydarzeniu branży transportowej i logistycznej w Polsce – targach ITM Industry Europe oraz Modernlog 2024, połączonych z konferencją Smart Warehouse. Patronat branżowy w tegorocznej edycji objęła MWSLiT organ prowadzący BCU.

zajawka_m

27 maja 2024 r. odbyło się posiedzenie Senatu Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, podczas którego:

zajawka_m

24 maja 2024 r. w Krzyżowej odbyło się XIII Spotkanie Przewoźników Drogowych organizowane przez związek pracodawców - Polską Unię Transportu, we współpracy z Międzynarodową Wyższą Szkołą Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu utworzyła nową specjalność na studiach licencjackich na kierunku transport – Zarządzanie transportem multimodalnym, która dostosowana jest do wymagań pracodawców i prężnie rozwijającego się rynku pracy.

zajawka_m

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu utworzyła nowy kierunek na studiach magisterskich – Menadżer transportu, który dostosowany jest do wymagań pracodawców i prężnie rozwijającego się rynku pracy.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype