LOGISTYKA – studia dofinansowane

    SPRAWDŹ    
  

 

mgr inż. JANUSZ PAWĘSKA

 

Prezydent

 

dr MARCIN PAWĘSKA

 

Rektor

BIOGRAM

 

prof. dr hab. inż. ZENON ZAMIAR

 

Prorektor

dziekan

 

dr STANISŁAW ŚLUSARCZYK

 

Dziekan

 

r. pr. JAKUB TUCZAPSKI

 

Kanclerz

prodziekan

 

dr inż. ANDRZEJ MICHALUK

 

Prodziekan

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype