mgr inż. JANUSZ PAWĘSKA

 

Prezydent

 

dr MARCIN PAWĘSKA

 

Rektor

BIOGRAM

 

prof. dr hab. inż. ZENON ZAMIAR

 

Prorektor

dziekan

 

dr STANISŁAW ŚLUSARCZYK

 

Dziekan

prodziekan

 

dr inż. ANDRZEJ MICHALUK

 

Prodziekan

prodziekan

 

dr inż. MICHAŁ KRUSZYŃSKI

 

Prodziekan

 

r. pr. JAKUB TUCZAPSKI

 

Kanclerz

 

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B          51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42           faks: (71) 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl

facebook     youtube     skype