W celu jeszcze lepszego przygotowania studenta MWSLiT do zdobycia wiodącej pozycji na globalnym rynku pracy, zajęcia dla studentów na kierunku Logistyka prowadzone są w specjalistycznych laboratoriach systemów informacyjnych. Każde laboratorium posiada stanowiska wyposażone w odpowiednie oprogramowania do symulowania zagadnień stosowanych w logistyce oraz w systemy wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem.


MWSLiT we Wrocławiu to wiodąca uczelnia w branży TSL - Transport Spedycja Logistyka, gwarantująca swoim studentom szeroką i dogłębną wiedzę praktyczną uzyskaną dzięki możliwości nauki w kompleksowo wyposażonych specjalistycznych laboratoriach.


Dzięki wprowadzeniu przez uczelnię praktycznych elementów nauczania, znajomości obsługi programów logistycznych studenci i absolwenci MWSLiT we Wrocławiu stają się cenionymi fachowcami od razu po ukończeniu studiów.


Laboratoria w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu wyposażone są zgodnie z zapleczem naukowo-technicznym w trzech obszarach tematycznych i odpowiadają specjalnością na kierunku Logistyka:

 

 

 


BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI W DZIEDZINIE LOGISTYKI


Branżowe Centrum Umiejętności w Dziedzinie Logistyki jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy w dobie wyzwań Zielonego Ładu, zrównoważonego rozwoju i zmian technologicznych. Realizowany projekt otrzymał wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Zajęcia pozwalające nabyć umiejętności praktyczne, odbędą się w nowoczesnym laboratorium logistycznym wyposażonym m.in. w:

 

  • symulator wózka widłowego– pozwalający na symulację jazdy wózkiem widłowym w różnych warunkach, w tym w warunkach niebezpiecznych,
  • stanowisko dydaktyczne z zakresu logistyki produkcji – prezentujące transport i składowanie elementów w procesie produkcyjnym,
  • bramki RFID– wraz z czytnikami i drukarkami etykiet,
  • drony– monitorujące transport ładunków,
  • egzoszkielety– pozwalające na odciążenie pracowników magazynowych.

 

7 1675181611328 1675423570377 1675423570377 1675423570377 1675423570377


LABORATORIUM INŻYNIERII LOGISTYCZNEJ


Laboratorium inżynierii logistycznej swoim zakresem obejmuje zajęcia z automatycznej identyfikacji, automatyki, technologii magazynowych. Program tych zajęć przewiduje przeprowadzanie doświadczeń mających na celu praktyczne zapoznanie się ze sprzętem i technologiami stosowanymi w przemyśle. Zajęcia prowadzone są na stanowiskach doświadczalnych w grupach dwuosobowych.

 

7 1675181611328 1675423570377


LABORATORIUM PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI


Laboratorium podstawowych problemów techniki powstało z myślą o studiach inżynierskich. Tematycznie obejmuje takie przedmioty jak: fizyka, elektronika, elektrotechnika, chemia. Laboratorium mieści się w 5 salach. Dzięki rozszerzeniu programu o zajęcia praktyczne na stanowiskach doświadczalnych studenci mają możliwość w sposób bardziej indywidualny zapoznać się z zagadnieniami technicznymi, z którymi mają styczność podczas nauki na wybranym kierunku studiów. Natomiast praca w trzyosobowych grupach ułatwia opanowanie trudniejszych zagadnień teoretycznych oraz rozwija umiejętność rozwiązywania problemów w grupie.

 

  


LABORATORIUM TECHNOLOGII KOMPUTEROWYCH


Laboratorium technologii komputerowych stanowi podstawę dla opanowania warsztatu pracy w dzisiejszej rzeczywistości. Dysponując 7. salami komputerowymi, na indywidualnych jednoosobowych stanowiskach można poznać obecnie używane oprogramowanie związane z prowadzeniem działalności logistycznej i transportowej jak i nabyć umiejętności modelowania i rozwiązywania problemów, które spotkać można w działalności zawodowej. Dla tych celów sale wyposażono zarówno w systemy klasy ERP czy WMS, jak i specjalistyczne oprogramowanie do modelowania i symulacji. Systemy wykorzystywane na uczelni to m.in.: SAP R/3, Anylogic, Flexsim, TRANS.EDU, RFID, EDI, ERP, MRP, WMS.

 

7      8

 


Wyżej opisane laboratoria, to laboratoria dydaktyczne w ramach których realizowane są zajęcia zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Mając na uwadze jak najlepsze przygotowanie do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach transportowych i logistycznych stanowiska laboratoryjne tworzone są tak, aby student mógł poznać konkretne zagadnienia w praktyce oraz wyjaśnić ich techniczny i teoretyczny mechanizm działania.
9
Przykładem są stanowiska związane z badaniem własności technologii kodów kreskowych. Studenci w ramach tych stanowisk poznają nie tylko zalety i wady poszczególnych symbolik lecz również sami sprawdzają z jakimi problemami mogą się spotkać przy ich implementacji, aby w przyszłości ich uniknąć lub zapobiegać niekorzystnym konsekwencjom ich stosowania w konkretnym przypadku.

10

W ramach zajęć prezentowane są nowe rozwiązania, które obecnie są jeszcze rzadko spotykane w przemyśle np. RFID. Dlatego na kilku stanowiskach można zapoznać się z samą technologią, wykorzystując różnego rodzaju czytniki (LF, HF, UHF) zarówno dla tagów pasywnych jak i aktywnych, ale również z konkretnymi rozwiązaniami przemysłowymi. W tym celu gromadzone są m.in. różnego typu transpondery, aby każdy student mógł zobaczyć czym się one fizycznie różnią w zależności od zastosowania i samemu poeksperymentować z ich użyciem.

11Na prowadzonych zajęciach omawiane są też rozwiązania uważane za bardzo powszechne. W takim celu powstało np. stanowisko kart magnetycznych, stykowych i bezstykowych, które gromadzi różne technologie w jednym zastosowaniu, pozwalając na przekrojowe pokazanie tematu. Gromadzenie różnych technologii w ramach jednego stanowiska pozwala w tym przypadku m.in. na podniesienie świadomości użytkowania kart bankowych czy rozwiązań zabezpieczających dostęp do strzeżonych obiektów.

Nie zawsze możliwe jest zapoznanie studentów z obiektami technicznymi w rzeczywistej skali, otoczeniu i warunkach pracy. Dla takich przypadków przygotowano rozwiązania modelowe na obiektach fizycznych oraz symulacyjne na stanowiskach komputerowych. W pracy dydaktycznej ze studentami zastosowano np. model magazynu, gdzie na regałach w dużej skali prezentuje się operacje magazynowe oraz zastosowanie oprogramowania klasy WMS. Jednak nawet w tym przypadku sprzęt techniczny, którego gabaryty na to pozwalają jest taki sam jak spotykany w rzeczywistym magazynie. Dla niektórych zagadnień objętych programem nauczania nie jest jednak możliwe operowanie na rzeczywistych obiektach ze względu na ich wielkość, bezpieczeństwo lub ekonomiczność. Dla takich przypadków przygotowano narzędzia programowe, których opanowanie nie tylko pokazuje i uczy rozwiązywać wybrane problemy, lecz również pozwala na wykształcenie uniwersalnych umiejętności w zakresie modelowania, projektowania i symulacji. Dlatego sale komputerowe wyposażone zostały w oprogramowanie (m.in. SAP R/3), z którymi często spotkać się można w przemyśle lub które pozwala na rozwiązywanie bardzo szerokiego spektrum problemów (m.in. Anylogic, Flexsim).

 

sap anylogic flexsim

 


Systemy wykorzystywane na uczelni to m.in.:


SYSTEM TRANS.EDU


System Trans.Edu to program pozwalający wcielić się studentom w rolę właściciela firmy transportowej. To platforma umożliwiająca wymianę informacji, dająca gwarancję dostarczenia ładunku na czas i uregulowania płatności w terminie. Studenci podczas zajęć mają możliwość zmierzenia się z procesami mającymi odzwierciedlić codzienną pracę. Narzędzie to wykorzystywane jest przez specjalistów w całej Europie.

trans edu logo 1

RFID (RADIO-FREQUENCY IDENTIFICATION)


RFID (Radio-frequency identification) - system kontroli przepływu towarów w oparciu o zdalny odczyt i zapis danych (np. identyfikatora GUID) z wykorzystaniem specjalnych układów elektronicznych, przytwierdzonych do nadzorowanych przedmiotów. Niekiedy technologia RFID nazywana jest radiowym kodem kreskowym. I tak, jak do rozpowszechnienia kodów kreskowych potrzebne były ogólnoświatowe działania unifikacyjne, tak też dla technologii RFID potrzebna jest tego rodzaju unifikacja.

 

EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)


EDI (Electronic Data Interchange) - transfer biznesowych informacji transakcyjnych od komputera do komputera z wykorzystaniem standardowych, zaakceptowanych formatów komunikatów. Celem EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego wprowadzania danych oraz przyspieszenie i zwiększenie dokładności przepływu informacji dzięki połączeniu odpowiednich aplikacji komputerowych między firmami uczestniczącymi w wymianie. Użycie EDI pozwala poprawić czasową dostępność informacji logistycznej, poszerzyć i uściślić dane, a także zmniejszyć pracochłonność procesu. Aby w pełni wykorzystać zalety EDI, uczestnicy kanału logistycznego powinni się komunikować za pośrednictwem komputera. Innymi słowy, efektywne wdrożenie EDI wymaga bezpośredniej komunikacji między systemami komputerowymi, zarówno nabywców jak i sprzedawców produktu.


ERP (ENTERPRISE RESOURCE PLANNING)


ERP (Enterprise Resource Planning) czyli Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa. Nazwa ta oznacza informatyczny system aplikacji, które integrują procesy przedsiębiorstwa na wszystkich jego szczeblach. System ERP obejmuje całość procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i pozwala zoptymalizować pracę w wielu obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa od finansów przez zarządzanie zasobami ludzkimi po logistykę i produkcję. Systemy ERP przeznaczone są zarówno dla przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych.


WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM, WMS)


WMS (Warehouse Management System, WMS) - program do zarządzania ruchem produktów w magazynach, wykorzystywany w logistyce zwany też systemem do obsługi magazynu wysokiego składu. Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane systemy usprawniające wszystkie procesy, które zachodzą w magazynach. Mają one duże znaczenie przede wszystkim dla operatorów (usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.


MRP (MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING)


MRP (Material Requirements Planning) - jest to zbiór procesów do wyznaczania zapotrzebowań na zasoby materiałowe (surowce, materiały, komponenty, itp.). Miały one za zadanie obliczyć dokładną ilość materiałów i terminarz dostaw w taki sposób, by sprostać ciągle zmieniającemu się popytowi na poszczególne produkty. Techniki te często wspomagane są odpowiednimi systemami informatycznymi. Głównym celem jest zmniejszenie nakładów finansowych potrzebnych przez organizację produkcyjną. Jest to osiągane przez optymalizację zapasów oraz samego procesu produkcyjnego.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

ul. Sołtysowicka 19B,   51-168 Wrocław
 tel: (71) 324-68-42   email: uczelnia@msl.com.plRODO  

facebook     youtube     skype     skype